Ränteändringar Privatlån

Varför stiger privatlåneräntan? Vilken ränta kan man räkna med framöver? Här kan du läsa mer om ränteläget och vad som påverkar räntan på privatlån.

Varför höjs räntan på Coop Privatlån?

Med anledning av att Riksbanken nu höjer styrräntan till följd av hög inflation, samt ändrade svenska marknadsräntor, höjer vi vår rörliga ränta för privatlån. Vi anpassar vår rörliga ränta utifrån det allmänna ränteläget.

Kommer det att ske fler räntehöjningar?

Pandemin och även kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och är en huvudförklaring till den stigande inflationen. Stigande priser på exempelvis livsmedel, energi, varor och tjänster pressar upp inflationen ännu mer.

Riksbanken höjer den 30 november 2022 styrräntan från 1,75 % till 2,50 % för att motverka den höga inflationen. På riksbanken.se kan du läsa mer om prognosen för höjningar av styrräntan och om den svenska inflationen. Vi är i ett osäkert ekonomiskt läge och eftersom vi inte vet hur centralbanken väljer att agera framåt, kan det vara bra att ha lite marginal i hushållsbudgeten för eventuella räntehöjningar.

När börjar den nya räntan på mitt Coop Privatlån att gälla?

Räntehöjningen börjar gälla från den 30 november. Aviseringen i december kommer därför att innehålla två ränteposter som avser din ränta innan räntehöjningen samt din nya ränta från den 30 november.

Vad blir min nya månadskostnad för lånet?

Din individuella ränta höjs med 0,75 procentenheter från den 30 november. På din låneavi i december ser du din nya ränta och kostnaden för räntehöjningen från den 30 november. För att se dina avier loggar du in på coop.se/login-privatlan.

Om du har några fler frågor eller funderingar gällande din månadskostnad, tveka inte att kontakta oss.