Ränteändringar Privatlån

Varför stiger privatlåneräntan? Vilken ränta kan man räkna med framöver? Här kan du läsa mer om ränteläget och vad som påverkar räntan på privatlån.

Varför höjs räntan på Coop Privatlån?

Med anledning av ökade upplåningskostnader för banken och att Riksbanken nu höjer styrräntan till följd av hög inflation, samt ändrade svenska marknadsräntor, höjer vi vår rörliga ränta för privatlån. Vi anpassar vår rörliga ränta utifrån det allmänna ränteläget.

Vad innebär upplåningskostnader?

Upplåningskostnad är den kostnad vi som bank har för pengarna vi lånar ut. Upplåningskostnader består delvis av marknadsräntan som styrs av Riksbankens styrränta. Den består också av inlåningskostnaden som är sparräntan vi betalar ut till kundens sparkonton.

Kommer det att ske fler räntehöjningar?

Pandemin och även kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och är en huvudförklaring till den stigande inflationen. Stigande priser på exempelvis livsmedel, energi, varor och tjänster pressar upp inflationen ännu mer.

Riksbanken höjer från och med den 27 september 2023 styrräntan från 3,75 % till 4,00 %  för att motverka den höga inflationen. På riksbanken.se kan du läsa mer om prognosen för höjningar av styrräntan och om den svenska inflationen. Vi är i ett osäkert ekonomiskt läge och eftersom vi inte vet hur centralbanken väljer att agera framåt, kan det vara bra att ha lite marginal i hushållsbudgeten för eventuella räntehöjningar.

Vad blir min nya månadskostnad för lånet?

Din individuella ränta höjs med 0,50 procentenheter från den 27 september. På din låneavi i oktober ser du din nya ränta och kostnaden för räntehöjningen från den 27 september. För att se dina avier loggar du in på coop.se/login-privatlan.

På din låneavi i oktober kommer det finnas två ränteposter, en räntepost avser räntehöjningen den 27 september på 0,50 % och den andra ränteposten avser din nya ränta.

Om du har några fler frågor eller funderingar gällande din månadskostnad, tveka inte att kontakta oss.