Ordlista för Låna pengar

Vad är effektiv ränta, annuitetslån och amortering? Här är en ordlista för dig som vill lära dig mer om vanliga ekonomiska begrepp inom området låna pengar.

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är räntan du betalar på ditt lån, exklusive eventuella avgifter på lånet. Den nominella räntan anges alltid årsvis. Bankerna bestämmer själva den nominella räntan vilket gör att den skiljer sig mellan olika lån. 

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan är räntan du betalar på ditt lån inklusive alla avgifter som kan tillkomma, till exempel aviseringsavgift och uppläggningsavgift. Den effektiva räntan anger den totala kostanden för lånet och ger en mer rättvis bild av hur mycket ett lån verkligen kostar jämfört med den nominella räntan.

Vad är skillnaden på nominell och effektiv ränta?

Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta är att den effektiva räntan även tar hänsyn till eventuella avgifter för lånet. Vid jämförelse av lån hos olika banker eller kreditgivare är det därför bra att titta på den effektiva räntan som anger den totala kostnaden för lånet.

Vad är rörlig ränta? 

Rörlig ränta innebär att din ränta följer marknadsräntan och justeras utifrån det allmänna ränteläget. Räntan kan både gå upp och ner, det gör exempelvis att kostnaden på ett lån med rörlig ränta kan variera något under låneperioden. Bankerna sätter oftast den rörliga räntan baserat på det allmänna ränteläget på räntemarknaden. 

Vad är fast ränta?

Med fast ränta binder du din ränta under en viss period. Räntekostnaden för ett lån är då alltid densamma och påverkas inte av förändringar på räntemarknaden under räntebindningstiden. Fördelen är att du alltid vet exakt vad månadskostnaden blir för ett lån med fast ränta. Nackdelen är att räntan aldrig kan bli lägre och kan ofta vara lite dyrare än rörlig ränta.

Vad är amortering?

Amortering är det belopp som du betalar av på ditt lån. Att amortera på ett lån är inte en kostnad då det inte inkluderar räntan på lånet eller någon avgift för lånet, utan enbart själva återbetalningen av pengarna du lånat.

Vad är annuitetslån?

För privatlån är annuitetslån ett vanligt upplägg och innebär att månadsbeloppet du betalar varje månad är lika stort under lånets hela löptid. Månadsbeloppet innehåller både ränta, amortering och eventuella avgifter. I början av lånets löptid är amorteringen mindre för att sedan öka i takt med att räntekostnaden sjunker när skulden blir mindre.

Vad är autogiro?

Autogiro är ett smidigt sätt att betala räkningar på och används vanligen till återkommande räkningar som försäkringar, hyra eller för avbetalning på lån med autogiro. Med autogiro dras betalningen automatiskt genom överföring från ditt bankkonto på förfallodagen. Med autogiro slipper du betala räkningar manuellt och du riskerar inte att missa någon betalning. 

Vad är låneskydd?

Ett låneskydd är en försäkring för låntagare av exempelvis ett privatlån eller bolån. Låneskyddet kan trygga låntagarens privatekonomi genom att försäkringen täcker betalningen av lånet i vissa situationer. Viktigt att tänka på är att alla försäkringsbolag har olika villkor för sina låneskydd. Försäkringen täcker ofta kostnaden för lånet upp till ett visst belopp och en viss tid vid exempelvis förlorad inkomst vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller vid dödsfall. Läs mer om Låneskydd för Coop Privatlån.