Ansvarsfull kreditgivning

Krediter är en stor del av vår verksamhet. Som bank är vi ansvarstagande både i relationen med våra kunder och utifrån ett samhällsperspektiv.

Ansvarsfull kreditgivning för dig som kund och för en hållbar framtid

För oss är det viktigt med en hållbar kreditgivning. Med en ansvarfull låneverksamhet och kreditprövning ser vi till din förmåga att betala tillbaka, hur din ekonomi påverkas och att du klarar perioder även med något högre ränta. Det är viktigt att tänka på, både som låntagare och medlåntagare, att ett lån är ett långsiktigt åtagande. Återbetalningstiden för vårt privatlån kan vara på 2–15 år.

En sund låneverksamhet hjälper dig som kund att inte hamna i ekonomiska svårigheter relaterat till skuldsättning. Ansvarsfull kreditgivning är bra både för dig som kund, banken, samhället i stort och för en hållbar framtid.

Att tänka på innan du tar ett lån

Innan du väljer att ansöka om ett lån är det viktigt att se över din ekonomi. Delvis för att veta hur mycket du kan låna men också för att veta hur mycket du behöver låna, så att du inte lånar mer än du behöver.

Med vår låneindikator kan du testa och se hur mycket du kan låna och se vad lånet skulle kosta dig i månaden. Du kan även testa och se vad som händer med lånesumman om du exempelvis ändrar din inkomst, dina utgifter eller om du har en medsökande på lånet.

Det ska både vara lönsamt och hållbart att vara kund hos oss


Med hållbarhetsperspektivet kan vi som bank påverka samhället med våra produkter och tjänster genom att stödja och inspirera till hållbara val.