Ansvarsfull kreditgivning

Krediter är en stor del av vår verksamhet. Som bank är vi ansvarstagande både i relationen med våra kunder och utifrån ett samhällsperspektiv.