Låneskydd

Om du plötsligt blir arbetslös eller sjuk kan din ekonomi påverkas negativt. Med Låneskydd kan vi ge dig ekonomisk trygghet genom att hjälpa dig att betala av ditt lån.


Försäkra ditt lån för ekonomisk trygghet om du blir arbetslös eller sjuk

Coop Låneskydd är en försäkring som kan täcka upp till 15 000 kr av din månadskostnad för lånet i upp till 12 månader per tillfälle om du plötsligt skulle förlora din inkomst på grund av ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse.

  • Försäkringen kan täcka din månadskostnad för lånet med upp till 15 000 kr per månad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse eller sjukskrivning upp till dagen före fyllda 68 år (gäller tillsvidareanställd, visstidsanställd och egenföretagare).

  • Du kan få direkt ekonomisk hjälp med 50 000 kronor i en engångssumma om du drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer, stroke eller hjärtinfarkt.

  • Sjukskrivning - Försäkringen kan lämna ersättning om du under försäkringsperioden är sjukskriven på minst 50 % på grund av sjukdom eller olycksfall och därmed är förhindrad att utföra ditt arbete som tillsvidareanställd, egenföretagare eller visstidsanställd.

  • Arbetslöshet - Försäkringen kan lämna ersättning om din anställning (gäller tillsvidareanställd, egenföretagare och visstidsanställd) upphör i sin helhet på grund av arbetsbrist, omorganisation eller p.g.a. att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis läggs ner.

  • Sjukhusvistelse - Försäkringen kan lämna ersättning vid sjukhusvistelse om du har varit inlagd på ett sjukhus i mer än ett helt dygn. Konvalescenthem, vilohem eller liknande eller sådana avdelningar inom ett sjukhus avses inte.

  • Dödsfall - Försäkringen täcker även dödsfall fram till dagen före fyllda 75 år och löser då kvarvarande skuld inklusive ränta upp till 600 000 kr.
 • För att teckna Coop Låneskydd behöver du:

  • Ha beviljats ett Coop Privatlån

  • Vara folkbokförd i Sverige

  • Fyllt 18 men inte 67 år (försäkringsskydd vid arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse och allvarlig sjukdom gäller endast till dagen före fyllda 68 år medan skyddet vid dödsfall gäller till dagen före fyllda 75 år)

  • Ha en tillsvidareanställning eller visstidsanställning om minst 17 timmar per vecka eller vara egenföretagare

  • Vara fullt frisk och fullt arbetsför

  • Inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning, varsel, uppsägning eller arbetslöshet
 • I samband med din ansökan om Coop Privatlån fick du möjlighet att teckna Coop Låneskydd. Valde du att inte göra det i samband med låneansökan kan du inom 90 dagar efter utbetalt lån ansöka om Coop Låneskydd. För att ansöka om låneskydd kontaktar du oss på Kundservice, så hjälper vi dig.

  Bra att veta: Du kan när som helst säga upp låneskyddet.

 • Premien för Coop Låneskydd är 8,39 % av månadskostnaden för lånet (amortering, ränta samt aviavgift). Om din månadskostnad exempelvis är 1 000 kr kostar Coop Låneskydd endast 83,90 kr per månad. Premien gäller för respektive kredittagare och betalas in månadsvis via låneavin.

 • Är ni två låntagare som gemensamt ansvarar för ert Coop Privatlån kan det vara en extra trygghet om ni båda är försäkrade. Om Coop Låneskydd beviljas er båda betalar varje låntagare en månadspremie på 8,39 % av den totala månadskostnaden för lånet.

 • När ditt Coop Låneskydd har aktiverats får du information via e-post om var du hittar ditt försäkringsbesked och fullständiga villkor, därefter har du 30 dagars ångerrätt. Om du vill säga upp ditt låneskydd kontaktar du Kundservice.

Villkor och förköpsinformation

Coop Låneskydd villkor 2023-09-01 (pdf)
Coop Låneskydd förköpsinformation (pdf) 
Coop Låneskydd IPID (pdf)

Vill du ta del av tidigare villkor kontaktar du Kundservice.

Vanliga frågor om Coop Låneskydd

 • I samband med din ansökan om Coop Privatlån fick du möjlighet att tacka ja till Coop Låneskydd. Har du tackat nej till låneskyddet vid ansökan kan du inom 90 dagar efter utbetalt lån ansöka om Coop Låneskydd. För att ansöka om låneskydd kontaktar du oss på Kundservice, så hjälper vi dig.

  Bra att veta: Du kan när som helst säga upp låneskyddet.  

 • Premien för Coop Låneskydd är 8,39 % av månadskostnaden för lånet (amortering, ränta samt aviavgift). Om din månadskostnad exempelvis är 1 000 kr kostar Coop Låneskydd endast 83,90 kr per månad. Premien gäller för respektive kredittagare och betalas in månadsvis via låneavin.  

 • Har du generella frågor kring Coop Låneskydd eller frågor om du har ett aktivt låneskydd ringer du till MedMera Bank på telefon 08-12 10 60 60, vardagar klockan 9–17.

  Har du frågor om du är berättigad ersättning ringer du försäkringsgivare AXA på telefon 08-502 520 63, vardagar klockan 9–15. Om du vill anmäla ett ärende gör du det direkt på AXAs hemsida som är försäkringsgivare. Jag vill göra en skadeanmälan.

 • För att avsluta ditt låneskydd ringer du till MedMera Bank på telefon 08-12 10 60 60, vardagar klockan 9–17, och legitimerar dig med BankID. Uppsägning kan även göras via e-post till mmkredit@kf.se eller skriftligen till MedMera Bank AB, Kreditavdelningen, 171 88 Solna.