Frågor och svar

Här hittar du svaret på vanliga frågor om Inköpstjänsten.

Kom igång med Inköpstjänsten

1. Ladda ner appen till din mobil

Ladda ner appen till din mobiltelefon från App store (Iphone) eller Google play (Android). Du kan också söka på ’inköpstjänsten’. I din mobil kommer appen heta Coop Företag.

2. Logga in med BankID och välj en kod

Första gången du använder appen verifierar du dig med BankID och väljer en sexsiffrig kod. Du kan välja att appen ska komma ihåg ditt personnummer under Inställningar. Då behöver du endast ange den sexsiffriga koden för att bekräfta köp.

3. Börja handla i butik och online

I kassan i butik håller du mobilen mot mottagaren och godkänner sedan köpet.

Handlar du online skapar du ett företagskonto för din organisation på Coop.se som du använder när du vill betala med Inköpstjänsten. Välj Inköpstjänsten som betalmetod och godkänn köpet i Inköpstjänstens app.

Frågor och svar

Om inköpstjänsten

 • coop.se och i alla Coop-butiker

 • Nej, Inköpstjänsten är en helt digital tjänst.

  Vi har valt en digital betallösning för att förenkla och hålla nere de administrativa kostnaderna för dig som kund. Lagstiftningen kring kortbetalningar skärps hela tiden. Det kommer att ge en både dyr och krånglig korthantering för fakturaköp i framtiden.

 • Nej, poäng och medlemspriser är kopplade till medlemskap. Endast privatpersoner kan vara medlemmar.

 • Nej, men administratören för organisationens konto kan se köpen i Inköpsportalen.

 • Ja, men det kan vara bra att spara kassakvittot för återköp eller reklamation.

  Kvittot behövs inte av redovisningsskäl eftersom det också finns i Inköpsportalen.

 • Nej, Coop har endast en affärsrelation med organisationen som du handlar för.

 • Ja

 • Nej, inte i dagsläget.

Appen

 • Vi rekommenderar att du har BankID i mobilen eftersom du behöver det om du till exempel ska skaffa en ny sexsiffrig kod. Om du inte använt appen på ett tag kan du behöva skaffa en ny kod.

  Det går givetvis att ha BankID på annan enhet och göra identifieringen från denna. Rekommendationen är dock att du har BankID tillgängligt vid inköp.

 • Detta gör du själv direkt i appen, följ anvisningarna under inställningar. Du behöver då ha tillgång till BankID.

 • Slå på Bluetooth och platstjänster 

  Kontrollera att Bluetooth och platstjänster är påslagna och tillgängliga för Inköpstjänstens app i din mobiltelefon.

  • För Iphone krävs Bluetooth.
  • För Android krävs både platstjänster och Bluetooth.

  Kontrollera din köpgräns

  Kontrollera att köpet inte är större än din köpgräns som du kan se inloggad i appen.

  Är köpgränsen för låg kontaktar du din chef eller administratör för Inköpstjänsten. Denne kan höja din köpgräns i Inköpsportalen. Du kan genast se att köpgränsen ändras i appen.

  Ominstallera appen

  Hjälper inte något av ovanstående måste du ominstallera appen. Det kräver att du har BankID till hands.

  Vi uppdaterar appen några gånger per år. För att inte missa att ladda ned den senaste versionen rekommenderar vi att du har automatisk uppdatering av dina mobilappar. Äldre versioner av appen kommer så småningom att sluta fungera.

 • En smartphone samt tillgång till BankID.

 • Första gången du använder appen verifierar du dig med BankID och väljer en sexsiffrig kod.

  Du kan välja att appen ska komma ihåg ditt personnummer under Inställningar. Då behöver du endast ange den sexsiffriga koden för att bekräfta köp.

 • Du laddar ner appen till din mobiltelefon från App store (Iphone) eller Google play (Android). Sök efter ’inköpstjänsten’.

  Ladda ner appen här:

  I din mobil kommer appen heta Coop Företag.

 • För inköpstjänsten har vi värderat säkerheten högt. Samtidigt vill vi minska administrationen kring att identifiera användare. Därför har vi valt att använda BankID som legitimationssätt.

  Likväl som man i sin yrkesutövning ibland legitimerar sig med körkort, id-kort eller namnsignatur kan man istället använda sitt BankID.

Betala med Inköpstjänsten, köputrymme

  1. Skapa ett företagskonto för din organisation på Coop.se.Använd kontot när du vill betala med Inköpstjänsten i vår webbutik. Du kan inte betala med Inköpstjänsten om du är inloggad som privatperson.
  2. Ha din mobiltelefon tillgänglig när du ska betala på Coop.se. Du bekräftar köpet med Inköpstjänstens app.
  3. I betalsteget fyller du i uppgifterna. I sista steget väljer du Inköpstjänsten som betalmetod.
  4. Följ anvisningarna och bekräfta ditt köp med Inköpstjänstens app.
  5. Klart!
 • I kassan i butik betalar du med Inköpstjänstens app. Håll bara mobilen mot mottagaren och godkänn sedan köpet.

  Du laddar ner appen till din mobiltelefon från App store (Iphone) eller Google play (Android). Sök efter ’inköpstjänsten’.

  Ladda ner appen:

 • Ja, när du är inloggad i appen trycker du på ikonen i högra hörnet, väljer fakturamottagare, då kommer se du köputrymmet.

 • Kontakta administratören för Inköpstjänsten i din organisation. Administratören kan ändra köputrymmet i Inköpsportalen.

Faktura och redovisning

 • En fakturamottagare är det kostnadsställe du gör inköp för.

 • Fakturautställare är den konsumentförening inom KF som butiken tillhör. PayEx administrerar fakturan å deras vägnar.

 • Betalningstiden är 30 dagar.

 • Ja, hur många som helst.

 • I appen ser du om du är upplagd på flera fakturamottagare.

 • Om köpet är bokfört till fel kostnadsställe kontaktar du Kundservice:

  E-post: inkopstjanst@coop.se

  Telefon: 0771 – 171717

 • Ja, men det kan vara bra att spara kassakvittot för återköp eller reklamation.

  Kvittot behövs inte av redovisningsskäl eftersom det också finns i Inköpsportalen.