Villkor för Coop Presentkort

Följande villkor gäller för användning av Coops presentkort.

Coops fysiska presentkort kan vid köpetillfället laddas med saldo från 100 kr till 5 000 kr och gäller som betalmedel i Coops fysiska butiker och följande format:

  • Coop
  • Stora Coop
  • X:-TRA

Coops presentkort gäller som betalmedel i alla Coops butiker men inte på coop.se eller i Coop-appen. Giltighetstiden för Coops presentkort är 2 år från inköpsdatum. Giltighetstiden går inte att förlänga och ett utlöpt presentkort ersätts inte.

Köp av Coops presentkort är inte poänggrundande men betalning med presentkort är poänggrundande, förutsatt att köparen är medlem och i övrigt uppfyller villkor för poäng enligt Coops medlemsprogram.

Presentkorten är en värdehandling och bör hanteras varsamt. Förlorade eller skadade presentkort ersätts inte. Presentkortet är inte personligt och kan användas som ett betalmedel av den som har tillgång till kortet. Det är inte möjligt att spärra Presentkortet.

Presentkorten kan inte lösas in mot kontanter eller användas vid köp av spelprodukter, men det kan användas för köp av lotter.

Presentkortet kan användas obegränsat antal gånger till dess att saldot är förbrukat. Används Presentkortet för köp med belopp som är lägre än det saldo som finns på Presentkortet, minskas saldot på Presentkortet med köpebeloppet. Det går att delbetala ett köp med Presentkortet och betala det resterande beloppet med ett valfritt betalmedel som tillåter delbetalning. Vid återköp av varor betalas beloppet in på ett nytt presentkort.

Belopp på Presentkortet är inte räntebärande. Du kan när som helst kontrollera ditt aktuella saldo genom att ställa en fråga i en Coopbutik.

Om det är fel på Presentkortet har du rätt att reklamera felet. Reklamation ska ske till Coop inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Om du är konsument anses alltid reklamation som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ha lämnats i rätt tid. Reklamerar du inte inom Presentkortets giltighetstid, förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationer görs enklast till Coop Kundservice.Digitala presentkort

Köp ett digitalt presentkort från Coop. Det kan inte bli enklare! Skaffa det smidigt online och ha det tillgängligt direkt i telefonen. En perfekt present som ett tack, grattis eller en lyckönskan på vägen.