Våra medlemmar är våra ägare

Coop är unikt. Till skillnad från våra konkurrenter ägs vi nämligen av våra kunder och medlemmar.

Bakom oss finns 3,7 miljoner medlemmar och alla kan vara med och påverka. Medlemmarnas engagemang och inköp är basen i vår verksamhet. Tillsammans skapar vi nytta och är Sveriges största konsumentkraft.

Ju mer varje medlem handlar, desto mer får hon eller han tillbaka. Dessutom går all vinst tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten.

Det hållbara ägandet med engagemang, påverkan och en stark röst i opinionen, gör oss till en hållbar aktör med hållbart sortiment, butiker och leverantörer. Våra medlemmar är i centrum i allt vi gör.