Våra ägare

Kooperativa förbundet KF och Konsumentföreningen Stockholm, Kfs, äger sedan mitten av mars 2015, 67 respektive 33 procent i Coop Sverige AB.

Det breddade ägandet i Coop Sverige är en konsekvens av de genomförda kapitaltillskotten som är en förutsättning för Coops aktiva deltagande i detaljhandelns snabba omstrukturering.

Ägardirektiv

För Coop Sverige är ägardirektiv utfärdat, varvid fokus på detaljhandel är angivet. Direktivet utfärdas årligen av Kooperativa Förbundets styrelse.