Årsrapport

Årsrapporten är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den innehåller relevant information om så väl verksamheten som ekonomin.

Årsrapport 2022


Här kan du ladda hem vår årsrapport i 
pdf-format.

Vår årsrapport 2022