Styrelsen

Styrelsen består idag av nio ledamöter och en personalrepresentant (just nu vakant).
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Frågor ställda till styrelsen/ledamot tas upp på nästkommande styrelsemöte, för att styrelsen gemensamt ska ta ställning och därefter lämnas svar.

 

Maria Rudolphi
Ordförande
Chef Facklig försäljning och  service, Folksam
Gävle
E-post

Göran Lindblå
Vice ordförande
Styrelseordförande OKQ8 Solna/Hedemora
E-post

Maria Rönnbäck
Programchef
Svenska ESF-rådet,
Söderhamn
E-post

 

Gunnar Klefbom
VD Företagsutbildarna,  Hudiksvall
E-post

Michael Frank
Affärsområderschef/Region
Syd, Riksbyggen, Gävle

 E-post

Ulf Karlsson
Rådgivare Coompanion
Kooperativ utveckling
Gävleborg, Gävle
E-post

     

Anna Rosengren
Vd Almi Företagspartner GävleDala AB
Borlänge
E-post

Lars Bengtsson
Servicemarknadschef
Bilbolaget Gävleborg
Valbo
E-post

Cecilia Carter
Senior Investment Manager Invest in Dalarna/Almi GävleDala Företagspartner
AB, By Kyrkby, Avesta 
E-post