Styrelsen

Styrelsen består idag av nio ledamöter och en personalrepresentant (just nu vakant).
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter.

Frågor ställda till styrelsen/ledamot tas upp på nästkommande styrelsemöte,
för att styrelsen gemensamt ska ta ställning och därefter lämnas svar.


maria Rudolphi Göran Lindblå Maria Rönnbäck

Maria Rudolphi
Ordförande
Senior verksamhetsutvecklare, Folksam
Gävle
E-post

Göran Lindblå
Vice ordförande
Södra Dalarnas
tillväxtkassa AB 
Solna/Hedemora
E-post

Maria Rönnbäck
Ledamot
Programchef
Svenska ESF-rådet,
Söderhamn
E-post

 Gunnar Klefbom Michael Frank Ulf Karlsson

Gunnar Klefbom
Ledamot
Hudiksvall
E-post

Michael Frank
Ledamot
Affärsområderschef/Region
Syd, Riksbyggen, Gävle
 E-post

Ulf Karlsson
Ledamot
Rådgivare Coompanion
Kooperativ utveckling
Gävleborg, Gävle
E-post

 Anna rosengren  Lars bengtsson  cecilia carter

Anna Rosengren
Ledamot
Vd Almi Företagspartner GävleDala AB
Borlänge
E-post

Lars Bengtsson
Ledamot
Platsschef 
Bilbolaget Gävle/Sandviken
Valbo
E-post

Cecilia Carter
Ledamot
VD Ahlstrom-Munksjö AB, By Kyrkby,
Avesta 
E-post