Styrelsen

Styrelsen består idag av nio ledamöter och en personalrepresentant (just nu vakant).
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter.

Frågor ställda till styrelsen/ledamot tas upp på nästkommande styrelsemöte,
för att styrelsen gemensamt ska ta ställning och därefter lämnas svar.


Maria Göran Maria

Maria Rudolphi
Ordförande
Gävle
E-post

Göran Lindblå
Vice ordförande 
Solna/Hedemora
E-post

Maria Rönnbäck
Ledamot
Söderhamn
E-post

 Gunnar Michael Ulf

Gunnar Klefbom
Ledamot
Hudiksvall
E-post

Michael Frank
Ledamot
 Örebro
 E-post

Ulf Karlsson
Ledamot
Gävle
E-post

 Anna  Lars  Cecilia

Anna Rosengren
Ledamot
Borlänge
E-post

Lars Bengtsson
Ledamot
Gävle
E-post

Cecilia Carter
Ledamot
Avesta 
E-post