Om Coop Mitt

Coop Mitt är en konsumentförening som ägs av 440 862 medlemmar. varav 106 förtroendevalda. Vi driver detaljhandel i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland, Närke och i Västmanland. Ca 2100 medarbetare säljer varor för ca 4,5 miljarder kronor i 92 butiker.

Mervärde

Vårt uppdrag är att vi på effektivaste sätt genom samverkan ska skapa ekonomiska och andra mervärden för dig som medlem. Det gör vi bl.a. genom

  • Sälja bra varor till låga priser i moderna och rationella butiker.
  • Samverka i stordrift och skapa förutsättningar för låga kostnader och inköpspriser. 
  • Coops medlemskortet ger poäng på allt du handlar.
  • Mersmak - medlemstidningen som innehåller både nytta och nöje. Använder du Coops betalkort minst en gång per månad får du Mersmak hem i brevlådan.
  • Upplevelseerbjudanden - t.ex. hotell, teater, bio, resor och evenemang.
  • Medlemspriser i våra butiker varje vecka.
  • Fördelaktigt sparande i Sparkassan.
  • Aktivt utveckla miljö- och hälsofrågor inom detaljhandeln.
  • Tillhandahålla egna varumärken.
  • Kooperativt biståndsarbete tillsammans med We Effect och Vi-skogen, t.ex. "Bistånd På Köpet".
Ägarinflytande

Som medlem och ägare har du insyn i och möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Varje år anordnas en medlemsdag i butik där aktuell information ges och möjlighet att säga vad du tycker. Vill du engagera dig mer så kan du kandidera till ägarombud för att utveckla kontakten mellan butiken och medlemmarna.