Styrelsen

Konsum Färingsös styrelse består idag av 7 ledamöter (1 plats vakant) och 2 personalrepresentanter. Dessutom är föreningens vd adjungerad. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen utövar tillsyn över vd:s förvaltning och fastställer årligen en instruktion för vd.

Leif Forsberg                              
Ordförande                               
E-post: klicka här                   

Anna Wängdahl                        Emil Belfrage
Sekreterare                                Ledamot

Anders Lennehag                     Tina Lindh
Ledamot                                      Ledamot

Steven Moar                              Marcus Littmarck          
Ledamot                                    Pers. representant

Kjell Eriksson                            Birgitta Strömberg          
Pers. representant.                Pers.repr. (ersättare)

Vd 
Anders Sjölinder
                         
Telefon:                                      
010-747 54 21                            
E-post: Klicka här                       

Revisorer:
Gunilla Jerlinger                         Christina Kahm
                                       

Valberedning:
Pelle Stark                                   Jeanette Kristiansson-Vänehem
Stenhamra                                   Stenhamra
E-post: klicka här                      E-post: klicka här

Gun Lindh
Färentuna
E-post: klicka här