Styrelsen

Konsum Färingsös styrelse består idag av 7 ledamöter och 2 personalrepresentanter. Dessutom är föreningens vd adjungerad. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen utövar tillsyn över vd:s förvaltning och fastställer årligen en instruktion för vd.

Leif Forsberg                            Anders Lennehag
Ordförande                               Vice ordförande
E-post: klicka här                   

Anna Wängdahl                        Gillis Nordin
Sekreterare                               Ledamot

Tina Kahm                                 Tina Lindh
Ledamot                                     Ledamot

Lorentz Blixt                         
Ledamot                                   

Kjell Eriksson                            Birgitta Strömberg          
Pers. representant                   Pers.representant

Vd 
Carl Andersson

Telefon:                                      
010-747 54 21                            
E-post: Klicka här                        
                                    

Valberedning:
Pelle Stark                                   Jeanette Kristiansson-Vänehem
Stenhamra                                   Stenhamra
E-post: klicka här                      E-post: klicka här

Gun Lindh
Färentuna
E-post: klicka här

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies