Styrelsen

Konsum Färingsös styrelse består idag av 7 ledamöter och 2 personalrepresentanter. Dessutom är föreningens vd adjungerad. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen utövar tillsyn över vd:s förvaltning och fastställer årligen en instruktion för vd.

Leif Forsberg                            Anders Lennehag
Ordförande                              Vice ordförande
E-post: klicka här                   

Emil Belfrage                         Sven Johannisson
Ledamot                                   Ledamot

Camilla Skog                             Amanda Frostå
Ledamot                                    Ledamot

Lorentz Blixt                         
Ledamot                                   

Kjell Eriksson                            Åsa Sjöblom           
Pers. representant                 Pers.representant
Sekreterare

Vd 
Carl Anderson

Telefon:                                      
010-747 54 21                            
E-post: Klicka här                        
                                    

Valberedning:
Anna Wängdahl                           Jeanette Kristiansson-Vänehem
Stenhamra                                  Stenhamra
E-post: klicka här                       E-post: klicka här

Gun Lindh
Färentuna
E-post: klicka här