Källö - Knippla, Centrum Handelsföreningen

Fakta: Källö-Knippla, Centrum handelsförening
Besöksadress: Källövägen 3, 475 51 Källö-Knippla
Postadress:  Handelsföreningen Centrum Ek För, box 130, 475 14 Källö-Knippla
Telefonnummer: 031-96 31 36
Föreningschef:  031-96 31 36
E-postadress:  knippla.bc@coop.se
Webbsida:  
Antal medlemmar: 186
Antal butiker i området:  1
Antal stormarknader i området: