Om Coop Syd

Vad är Coop Syd?

Coop Syd AB är rent juridiskt ett aktiebolag som äger 78 Coop-butiker i Skåne. Coop Syd ingår i samma bolagsfamilj som Coop Kristianstad Blekinge konsumentförening (CKB) som driver 22 Coop-butiker i Skåne och Blekinge. Coop Kristianstad Blekinge ägs av ca 500 000 medlemmar och eftersom CKB också äger Coop Syd AB så äger medlemmarna alla 100 butikerna. Anledningen till att butikerna juridiskt ligger i olika bolag är praktisk och beror på att de just nu har lite olika systemstruktur på IT-sidan. Utöver bolaget Coop Syd och Coop Kristianstad Blekinge finns det ytterligare ett bolag, Coop Sydöst AB, som driver butiker i Skåne och Blekinge och ingår i samma företagsfamilj. Coop Sydöst AB äger 13 butiker. Hela verksamheten kommer över tid att slås ihop i samma bolag och praktiskt drivs bolagen av samma ledning med samma förutsättningar och samma uppträdande på marknaden. Vi kallar oss gemensamt för Coop Syd även om vi rent juridiskt och redovisningsmässigt skiljer på bolagen.

Totalt i Coop Syd finns det alltså 113 butiker som alla ligger i antingen Skåne eller Blekinge.