Servicekontoren

Fakta: Coop Syd
Besöksadress 1: Widellsgatan 6
Postadress: 291 54 Kristianstad
Besöksadress 2: Fredsgatan 12 A
Postadress: 212 12 Malmö
 
Telefonnummer: 010-747 20 00
Föreningschef: Martin Runquist
Antal medlemmar: 470 000
Antal butiker i området: 113
Kontakta oss: info.ckb@coop.se