Stipendium

Coop Väst delar från och med år 2021 ut stipendium på totalt 300.000 kr. Det fördelas på 15 stycken klubbar/föreningar som får 20 000:- vardera. Detta i syfte att stödja barn och ungdomsverksamhet i våra regioner.

Exempel på föreningar kan vara idrottsklubbar, intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Kriterier

  • Det ska vara föreningar inom Coop Västs verksamhetsområde (Bohuslän/ Dalsland/ Göteborg/ Västergötland/Småland).
  • Pengarna som utbetalas ska oavkortat gå till någon förenings satsning för ungdomar/ barn.
  • Föreningarna skickar in argument för vad klubben/föreningen genomfört på orten samt vad stipendiet ska användas till.
  • Juryn är Coop Västs ledningsgrupp samt driftsorganisation som beslutar vilka föreningar som erhåller stipendiet.
  • Utdelningen av stipendiet sker nästkommande år i februari/mars .
  • Ansökan till nuvarande års stipendium sker via ansökningsformuläret här nedan senast 31:a december innevarande år.
  • Vi värdesätter också en jämn fördelning i sökande mellan pojkar och flickor.

Ansök om Coop Väst Stipendium