Verksamhetsidé & värderingar

Verksamhetsidé

Tillsammans med våra medlemmar utvecklar och erbjuder vi människor dagligvaror och tjänster som ger ekonomisk nytta och ett bättre liv.

Vision

Den goda kraften i mat-Sverige.

Våra värderingar

Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig - samverkan. Coop Väst arbetar enligt de värderingar som är gemensamma för den svenska konsumentkooperationen.

  • Affärsmannaskap - Vi måste tänka och agera komersiellt för utan lönsamhet kan varken vi som företag eller våra ägare kooperationen utvecklas väl.
  • Ansvarstagande - Vi tar ansvar för såväl våra egna som för organisationen som helhet. Ansvar för omvärlden och framtiden och för att vara äkta.
  • Gemenskap - Vi tänker och agerar utifrån våra gemensamma intressen, tillsammans med våra kunder och med varandra. En för alla, alla för en.
  • Glöd - Vi visar passion, stolthet och övertygelse för det vi gör - både mot kunden och varandra.
  • Mod - Vi vågar göra nya saker, ta ut svängarna och fatta beslut som är bra för kunden.
Vårt kundlöfte

Prisvärd, hållbar matglädje.