Coop Väst styrelse

Styrelsen består av 11 ledamöter, varav 9 är valda av stämman och 2 är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen består av 11 ledamöter, varav 9 är valda av stämman och 2 är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen för Coop Väst 2023

 • Stig Nilsson ordförande, Lysekil
 • Mailis Cavalli Björkman, vice ordförande, Strömstad
 • Ronny Johansson, Hunnebostrand
 • Britt Ahrin, Ljungskile
 • Agneta Olsson, Göteborg
 • Bengt Thorson, Göteborg
 • Dan Nyberg, Trollhättan
 • Håkan Smith, Växjö
 • Per-Gunnar Johansson, Åryd
 • Ann Persson, ord. personalrepresentant, Uddevalla
 • Veronica Porath, ord. personalrepresentant, Fengersfors
 • Ellika Andersson, ers. personalrepresentant, Rabbalshede

 Kontakt Styrelsenstyrelsen@coopvast.se

Kontaktuppgifter till valberedningen för styrelsen:

Namn                              Ort                              Mailadress                                          

Torbjörn Rigemar, Sammankallande, V:a Frölunda, torbjorn.rigemar@gmail.com

Per Eriksson, Bengtsfors,  per.eriksson@bengtsfors.se    

Kjell Andersson, Hunnebostrand kjell.hunnebo@gmail.com 

Maria Hörnsten, Gränna, maria.hornsten@outlook.com 

Krister Örnfjäder, Västervik, krister.ornfjader@gmail.com 

Anita Löfgren, Skövde  anita.lofgren@live.com 

Inga-Lill Samuelsson, Kungälv ingasam61@gmail.com

Valberedningens uppdrag:

Valberedningen ska ha goda kunskaper om konsumentkooperationen, KF och relevanta arbetsordningar.

Valberedningen ska vidare ha god kännedom om den demokratiska organisationen och hålla sig informerad om vad uppdraget som ägarombud innebär.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda vad gäller närvaro vid styrelsemöten och andra aktiviteter som är förknippat med uppdraget som styrelseledamot.

Intervjuer skall genomföras med styrelseledamöter och VD.

Valberedningen kommer att kontakta och intervjua de som har nominerats och förslå styrelseledamöter till föreningsstämman.

På stämman lämna redogörelse för valberedningens arbete.

Sträva efter att få lämplig sammansättning av föreningsstyrelsen med hänsyn till erfarenhet, kompetens, ålder, kön och etnicitet.

 

Nominering av ledamot till föreningsstyrelsen

Medlem, som har förslag på ledamot till föreningsstyrelsen, ska senast den 15 januari lämna valberedningen för val av föreningsstyrelse uppgifter om kandidatens namn och adress. Valberedningen ser helst att åldern på den nominerade finns inom åldersspannet 30-60 år. Den nominerade bör också ha särskild kunskap om detaljhandel och då gärna med inriktning på dagligvaruhandeln.

Sänd nominering till medlem@coopvast.se

Nominering av ledamot till valberedningarna

Medlem, som har förslag på ledamot till valberedningen för ägarombud respektive valberedningen för val av föreningsstyrelse, ska senast den 15 januari lämna föreningsstyrelsen uppgifter om kandidatens namn och adress.

Sänd nominering till medlem@coopvast.se

Motion

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna skriftlig motion till styrelsen senast den 15 januari samma år som stämman.

Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange sitt medlemsnummer och sin adress. Styrelsen skall till stämman uttala sig skriftligt över inkomna motioner.

Sänd motion till medlem@coopvast.se