Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Vad gör ett Ägarombud?

Möte med butikschef, en gång varje kvartal.

Aktivitet i och kring butiken, en gång varje kvartal. Aktiviteterna planeras i samarbete med butikschefen.

Kommunicera med våra medlemmar om fördelarna med att handla på Coop.

Fånga upp synpunkter från medlemmarna och föra dem vidare till butiken/ butikschefen.

Delta i ägarombudsträffar två gånger per år.

Delta vid utbildningstillfällen.

Delta vid föreningsstämma.

Rapportera in de aktiviteter och möten man deltagit på.

Uppdraget tar mellan 30-50 timmar per år. Du får ett arvode som utbetalas två gånger per år.

Vardagligt – den viktigaste punkten- att handla i din butik.

Ägarombudsval

Valet 2020 är nu klart!

Observera att KF och föreningarna är partipolitiskt och religiöst obundna.

För 2020-2021 är följande personer valda på dessa butiker:

Ägarombud 2020-2021

 

Kontaktuppgifter till valberedningen för ägarombud.

Namn                           Ort                                Mailadress                                       Mobil

Per Eriksson           Bengtsfors             per.eriksson@bengtsfors.se  0709-377104

Sten-Åke Jansson Bengtsfors           lupusjansson@hotmail.com   0702-136752

Kjell Andersson      Hunnebostrand  kjell.a.andersson@telia.com  0706-450847

Anita Löfgren          Skövde                   anita.lofgren@live.com             0706-484568

Erik Kyrkander        Falköping              erik@klurig.com                          0730-686413

Torbjörn Rigemar   V:a Frölunda        torbjorn.rigemar@gmail.com  0706-309273

 

Valberednings uppdrag

Valberedningen ska ge medlemmarna förslag på vilka som är bäst lämpade att företräda medlemmarna som ägarombud.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda; närvaro vid aktiviteter, ägarombudsträffar, utbildningar och stämmor.

Sträva efter mångfald och hänsyn ska därför tas beträffande ålder, kön, etnicitet.

Undvika slentrianmässiga omval.