Miljö och hälsa

Mat, hållbarhet och hälsa är grunden för allt liv. Med en helhetssyn på mat, hälsa och hållbara miljöval ska Coop Väst erbjuda attraktiva varor som är bra ur hållbarhets- och hälsosynpunkt.

Coop Väst arbetar aktivt för en långsiktig hållbar konsumtion. Vi vill göra det möjligt för medlemmar och konsumenter att i sin konsumtion bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är konsumtionen en nyckelfråga. Utmärkande för hållbar konsumtion är att den tillfredsställer våra behov utan att äventyra kommande generationers. Det innebär att vi eftersträvar en helhetssyn på människor och miljö.

Coop Väst ska vara pådrivande och uppfinningsrika för att utveckla ekologiska och andra produkter och tjänster som leder till ett mer hållbart konsumtionsmönster.

Vårt lokala engagemang

Coop Väst stödjer lokala odlare och producenter genom att aktivt försöka öka försäljningen av närodlat/producerat. Lokal mat är smakrik mat från producenter nära oss på Coop Väst - omsorgsfullt utvalt för dig.

Hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsfrågorna är en del av konsumentkooperationens verksamhetsidé och en del av den dagliga verksamheten. Vår "hållbara historia" är lång. Vi har i över hundra år arbetat för att skapa ekonomisk nytta åt medlemmarna och i över femtio år har vi arbetat med bistånd och vi har drivit utvecklingen av ekologisk försäljning under de senaste tjugofem åren.
Detta gör vi:
  • satsar på lokalt odlat/producerade varor i våra butiker och i vår stormarknad.
  • har ett brett sortiment av ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor.
  • tillhandahåller miljövänliga bärkassar.
  • arbetar med att göra våra butiker så energieffektiva som möjligt. Bl.a. genom att sätta lock på kyl- och frysdiskar.
  • är medlem i och stödjer We Effect och Vi-skogen som är kooperationens biståndsorganisationer.

Här kan du läsa mer om Coops Hållbarhetsarbete: