Lokal Mat

Lokal Mat från regionen är mat som är producerad på hemmaplan. Varor som inte bara är bra för dig själv och miljön utan även för regionen.

Ko i vila på Gillesbyns gård som levererar mjölk till Dalspira Mejeri i Färgelanda

Lokal Mat från regionen bidrar till:

- Ökad sysselsättning och bättre ekonomi i regionen.

- Kortare transporter - mindre miljöbelastning

- Ett levande jordbruk med öppna landskap

- Trygghet - du vet vart maten kommer ifrån                                                      

- Ger producenter förutsättningar att bibehålla hantverk och tradition inom sin speciella nisch i regionen                                                                                                                             

- Såväl stora lokala producenter som små lokala familjeägda gårdsproducenter ges chansen att möta Coops konsumenter

Projektet startade år 2005 och syftet var att öka sortimentet men framför allt att hjälpa kunden att hitta närproducerade varor i butiken.

Sedan starten har Lokal Mat blivit en tydlig symbol för närproducerad mat.