Coop Väst

Konsumentföreningarna Coop Medlem Väst och Bohuslän-Älvsborg har fusionerats under det nya namnet Coop Väst. Nya Coop Väst har idag drygt en halv miljon medlemmar och driver idag 69 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på 5,4 miljarder kronor.

Föreningsområdet är Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland.

 

Här hittar du Coop Västs stadgar, beslutade på föreningsstämman 20160924

se här

Om Coop Väst

Som medlem i Coop Väst får tillgång till bra butiker, bättre priser och många förmåner.

Våra butiker och erbjudanden

Coop Västs butiker finns i Bohuslän, Dalsland, Västergötland och i Göteborgsområdet.

Miljö och hälsa

Mat, miljö och hälsa är grunden för allt liv. Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska Coop Väst erbjuda attraktiva varor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt.