Coop Väst

Konsumentföreningarna Coop Väst och KF Göta fusionerades under det nya namnet Coop Väst den 1:a november 2020. Nya Coop Väst har idag drygt 770 000 medlemmar och driver idag 170 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på 9 miljarder kronor.

Föreningsområdet sträcker sig från Väst till Öst, mellan Strömstad och Kungsbacka i Väst till Borgholm och Västervik i Öst.

 

Här hittar du Coop Västs stadgar, beslutade på föreningsstämman 20160924

se här

Om Coop Väst

Som medlem i Coop Väst får tillgång till bra butiker, bättre priser och många förmåner.

Våra butiker och erbjudanden

Coop Västs 170 butiker finns i 7 län och 56 kommuner.

Årsredovisning

Coop Väst har efter fusion med KF Göta drygt 770 000 medlemmar och 170 Coop-butiker med en samlad nettoomsättning på ca 9 miljarder kronor. Under år 2020 har vi ställt om 56 stycken Coop Prisvärt butiker som nu ingår i ovanstående 170 butiker.

Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Styrelsen

Styrelsen i Coop Väst består av 9 stycken ordinarie ledamöter, varav 2 stycken adjungerade från Kf Göta. Till detta kommer 2 stycken ordinarie personalrepresentanter.

Miljö och hälsa

Mat, miljö och hälsa är grunden för allt liv. Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska Coop Väst erbjuda attraktiva varor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt.

Lokal Mat

Lokal Mat från regionen är mat som är producerad på hemmaplan. Varor som inte bara är bra för dig själv och miljön utan även för regionen.