Coop Väst

Konsumentföreningarna Coop Medlem Väst och Bohuslän-Älvsborg har fusionerats under det nya namnet Coop Väst. Nya Coop Väst har cirka en halv miljon medlemmar och driver idag 65 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på 5,3 miljarder kronor.

Föreningsområdet är Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland.

 

Coop Väst styrelse har idag 20160826 lagt fram förslag till nya stadgar inför Föreningsstämman 20160924

se här 

Om Coop Väst

Som medlem i Coop Väst får tillgång till bra butiker, bättre priser och många förmåner.

Bli Ägarombud hos oss i Coop Väst

Är du medlem och kund i Coop Väst? Står du bakom vår värdegrund och vill du göra oss ännu bättre tillsammans, då är du kanske nästa Ägarombud?

Våra butiker och erbjudanden

Coop Västs butiker finns i Bohuslän, Dalsland, Västergötland och i Göteborgsområdet.

Miljö och hälsa

Mat, miljö och hälsa är grunden för allt liv. Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska Coop Väst erbjuda attraktiva varor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt.