Miljöarbete

Här kan du läsa om hur vi arbetar för en mer hållbar framtid.

El från vind och vatten

Coop Norrbotten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter samt bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Klimatneutral fjärrvärme

Klimatneutral fjärrvärme består av återvunnen värme, värme baserad på träpellets samt värme baserad på vind-el.

Ladda din elbil med grön el

På flera av butikernas parkering kan du ladda din bil medan du handlar! Coop Norrbotten medverkar i ett EU-projekt som ska bygga en infrastruktur av laddstationer för elbilar i norra Sverige. Redan 2015 installerades en destinationsladdare på Stora Coop Storhedens parkering så att du kan ladda din bil medan du handlar. Destinationsladdare är nu installerade på parkeringarna vid Stora Coop Kalix, Boden, Kiruna och Coop Arvidsjaur. I september 2017 installerades dessutom en snabbladdare på Stora Coop Storhedens parkering.  

Kvalitets-certifierade butiker

Coop Norrbotten har påbörjat arbetet med att kvalitetscertifiera butiker enligt en standard som heter Svensk standard för livsmedelshantering i butik. De flesta butikerna är certifierade och fler följer. Standarden är framtagen av Svensk Dagligvaruhandel 2009. Butiker som är certifierade är granskade och godkända av auktoriserad tredjepartsrevisor. Branschriktlinjen Säker Mat i din butik som har godkänts av Livsmedelsverket är det dokument som ligger till grund för standarden. Butiken kan garantera säkra livsmedel till dig som kund, egenkontrollen blir gjord på systematiskt sätt samt ordning och reda förbättras. Certifieringen kan även ses som ett kvitto på att de myndighetskrav som ställs på en livsmedelsbutik blir uppfyllda.

Alla Coop Norrbottens butiker är KRAV-certifierade

Märkningen är ett led i vårt miljöarbete och innebär att det är enkelt att göra miljömässigt kloka val tack vare marknadens största ekologiska sortiment.

Utbyte av kylanläggning Coop Vittangi delfinansierad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.