CN Invest

Coop Norrbotten startar ett fristående dotterbolag med namnet CN Invest.

Coop Norrbotten vill förändra och förbättra spelplanen för Norrbottens livsmedelssektor och startar därför ett investeringsbolag som ett eget fristående dotterbolag med namnet CN Invest.     

-Vi vill öka möjligheterna för nya entreprenörer och redan etablerade att förverkliga sina projekt inom livsmedelssektorn i Norrbotten, förklarar Coop Norrbottens vd Peter Fjällborg. Coop Norrbotten har sedan början av 1900-talet arbetat för att stärka utvecklingen i Norrbotten och stöttat den lokala och regionala livsmedelsproduktionen. Detta initiativ blir ytterligare ett steg i vår långsiktiga vision om att skapa ett Grönare och Starkare Norrbotten för kommande generationer.

Läs mer på cninvest.se