Årsrapport

Årsrapporten är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den innehåller relevant information om så väl verksamheten som ekonomin.