Om Coop Norrbotten

Medlemmar inbjuds till distriktstämma. Ägarombud väljs av medlemmarna på distriktstämmorna. Ägarombuden representerar medlemmarna på föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ.

Organisation
Medlemsdagar
Alla medlemmar inbjuds till medlemsdag, vanligtvis i början av året.Medlemsdagarna genomförs i varje butik.På medlemsdagen får medlemmarna information om sin egen butik och om föreningens verksamhet. Medlemmarna får också möjlighet att ta upp de frågor de har om butiken.På medlemsdagarna väljer medlemmarna valberedning samt ägarombud som representerar butiken. Ägarombuden representerar sedan medlemmarna på föreningsstämman.
 

Coop Norrbotten - Den goda kraften

Den goda kraften 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Stadgar
Coop Norrbottens stadgar
 
Vill du bli medlem i Coop Norrbotten?
Klicka här