Demokratisk förening

Ägarombud väljs av Coop Norrbottens 135.000 medlemmar. Ägarombuden är representativa för medlemmarna. Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna och Coops butiker.

Medlemsdagar

Alla medlemmar inbjuds till medlemsdag, vanligtvis i början av året. Medlemsdagarna genomförs i varje butik. Medlemmarna får också möjlighet att ta upp de frågor de har om butiken. På medlemsdagarna väljer medlemmarna valberedning samt ägarombud som representerar butiken. Ägarombuden representerar sedan medlemmarna på föreningsstämman.

Att vara ägarombud

Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna och butiken, och mellan medlemmarna och föreningen. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud. Rollen ställer krav och innebär att du som ägarombud ska ha en god kontakt med medlemmarna, tillsammans med en vilja att engagera dig för att butiken ska bli ännu bättre. Mandatperioden för ett ägarombud är på två år. Medlemmar kan kandidera till ägarombud på coopnorrbotten.se vanligtvis under oktober.

Kundlöfte, vision och värderingar

Medlemsägandet förpliktar och vi står på konsumenternas sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar.

Coop Norrbottens stadgar, klicka här