Demokratisk förening

Coop Norrbotten styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

Medlemsdagar

Alla medlemmar inbjuds till medlemsdag, vanligtvis i början av året. Medlemsdagarna genomförs i varje butik. Medlemmarna får också möjlighet att ta upp de frågor de har om butiken. 

Att vara ägarombud

Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna och butiken, och mellan medlemmarna och föreningen. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud. Rollen ställer krav och innebär att du som ägarombud ska ha en god kontakt med medlemmarna, tillsammans med en vilja att engagera dig för att butiken ska bli ännu bättre. Mandatperioden för ett ägarombud är på två år. Medlemmar kan kandidera till ägarombud på coopnorrbotten.se vanligtvis under oktober.

Coop Norrbottens ägarombud

Ägarombud per kommun och butik, klicka här>>

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Motionen diskuteras och behandlas sedan på föreningsstämman. Passa på att göra din röst hörd för en motion kan göra stor skillnad. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion.

Kundlöfte, vision och värderingar

  • Vårt kundlöfte: Prisvärd, hållbar matglädje
  • Vår vision: Den goda kraften i mat-Sverigel
  • Våra värderingar: Mod, Ansvarstagande, Glöd, Gemenskap och Affärsmannaskap

Medlemsägandet förpliktar och vi står på konsumenternas sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar.

Coop Norrbottens stadgar.