Vill du bli medlem i Coop Norrbotten?

Om Coop Norrbotten

Medlemmar inbjuds till distriktstämma. 47 ägarombud väljs av medlemmarna på de elva distriktstämmorna. Ägarombuden representerar medlemmarna på föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ.

Distriktsstämma
Alla medlemmar inbjuds till distriktsstämma, vanligtvis i mars/april.Distriktsstämmorna genomförs i varje kommun.På distriktsstämman får medlemmarna information om sin egen butik och om föreningens verksamhet.Medlemmarna får också möjlighet att ta upp de frågor de har om butiken eller föreningen.Varje distriktsstämma väljer ägarombud som representerar de butiker som ligger inom respektive kommun.Ägarombuden representerar sedan medlemmarna på föreningsstämman.
 
Kundombud
Coop Norrbotten är en medlemsägd förening.I samtliga butiker/stormarknader finns kundombud. Kundombuden utses av butikscheferna och deras uppgifter är främst att genomföra intressanta aktiviteter i butik. Om du är intresserad att bli kundombud, anmäl ditt intresse genom ett meddelande till kundservice@coopnorrbotten.se eller kontakta resp. butikschef.
 
Coop Norrbottens vision
Coop Norrbotten - den goda kraften
 
Kundlöfte
Bättre för dej och din familj
 
Coop Norrbottens värderingar
  • Affärsmannaskap
  • Gemenskap
  • Mod
  • Glöd
  • Ansvarstagande
 
Stadgar
Coop Norrbottens stadgar
 
Vill du bli medlem i Coop Norrbotten?
Klicka här
Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!