Coop Norrbotten idrotts-sponsring

Coop Norrbotten kan bevilja sponsorstöd till ungdomsidrott och elitidrott

Motprestation

Förutsättningen för att sponsorstöd ska utbetalas är att vår skylt placeras väl synligt på er arena samt att er klubb kan ställa upp med hjälp del av dag vid inventering eller medlemsdag i någon av våra butiker/stormarknader vid något tillfälle under årets lopp.
I blanketten fyller ansökaren i lämpliga motprestationer.
Datum för motprestation kommer att meddelas av butiken/stormarknaden.

Beslut om sponsring

Coop Norrbottens affärsledning tar beslut om sponsring vid sponsringsmöten flera tillfällen under året.
Decembermötet behandlar kommande år.
Ansökningar som kommit in via vår ansökningsblankett behandlas och besvaras efter respektive möte.

Befrielse från skatteavdrag

Ansökande klubb skall ha beslut från Skatteverket om att sponsorutbetalaren har befrielse från skatteavdrag på sponsorsumman som utbetalas till ansökande klubb.

Ansökning
Coop Norrbotten sponsringsansökningsblankett (MS Word)

 

Tillbaka till första sidan