Lokal mat

Närmare hälften av vår färskvaruförsäljning kommer från lokala producenter.

Lokal Mat bidrar till

- Ökad sysselsättning och bättre ekonomi i regionen.
- Kortare transporter - mindre miljöbelastning
- Ett levande jordbruk med öppna landskap

Hållbar konsumtion

Var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling genom våra dagliga val. Sortering av avfall, återvinning och energisparande är kanske det man tänker på främst. Men faktum är att vår matkonsumtion nog har ännu större påverkan än de tre åtgärderna tillsammans, om man ser från jord till bord. Vi på Coop vill göra det lätt för dig att handla hållbart. Vi erbjuder Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.

Transportlösning, en viktig del

Projektet med lokal mat startades i början av 1990-talet av Coop Norrbotten. En effektiv transportlösning mellan producenter och butiker har i hög grad bidragit till att minska miljöbelastningen. Varorna levereras med Coops bilar tillsammans med övriga varor ut till butikerna. På det sättet slipper respektive leverantör åka runt kors och tvärs över länet med egna bilar så miljöbelastningen blir skonsammare.