EU stöd

Coop Nord har sökt och beviljats bidrag av länsstyrelsen i Västerbotten. Stödet finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 7.4 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden.

Stödet omfattas av prioriteringen att skapa och behålla service på landsbygden.EU-stödet söktes för Coop Lövånger. Syftet med projektet var att upprusta dagligvarubutiken i Lövånger med energibesparande investeringar såsom nya kyl- och frysmöbler med lock och dörrar och med Co2 (enligt EU-direktiv). Ny allmänbelysning med energisnåla LED armaturer, samt helt ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning.