Presservice Coop Nord

För information om Coop Nords verksamhet, kontakta kommunikationschef Elin Bäckman eller vd Thomas Johansson.

Elin Bäckman, kommunikationschef

elin.backman@coopnord.se

070-389 01 72 alt 090-10 40 56

Pressbild Elin Bäckman

Thomas Johansson, vd

thomas.johansson@coopnord.se

Pressbild Thomas Johansson

Maj-Britt Johansson-Lindfors, styrelsens ordförande

Pressbild Maj-Britt Johansson-Lindfors

Pressbild företagsledning

Från vänster: Thomas Johansson, vd, Joakim Fors, chef affärsutveckling, Eva Våglund, personalchef, Henrik Skyttberg, försäljningschef, Maria Liedberg, ekonomichef, Lars Carlstedt, fastighetschef.