Presservice Coop Nord

För information om Coop Nords verksamhet, kontakta info@coopnord.se

kommunikation

info@coopnord.se

090-104000

Thomas Johansson, vd

thomas.johansson@coopnord.se

Pressbild Thomas Johansson

Peter Renkel, styrelsens ordförande

Pressbild företagsledning

Från vänster: Thomas Johansson, vd, Joakim Fors, chef affärsutveckling, Eva Våglund, personalchef, Henrik Skyttberg, försäljningschef, Maria Liedberg, ekonomichef, Lars Carlstedt, fastighetschef.