Presservice Coop Nord

För information om Coop Nords verksamhet, kontakta info@coopnord.se

Presskontakter

info@coopnord.se

090-104000

Stefan Eriksson, medlems- och kommunikationschef

Stefan.Eriksson@coopnord.se

090-104162

Henrik Skyttberg, vd

henrik.skyttberg@coopnord.se

Pressbild Henrik Skyttberg

Peter Renkel, styrelsens ordförande

Pressbild Peter Renkel

Coop Nords företagsledning:

Henrik Skyttberg, vd
Maria Annér Liedberg, ekonomichef
Joakim Fors, chef affärsutveckling
Lars Carlstedt, fastighetschef
Eva Våglund, personalchef
Patrik Högmark, försäljningschef
Erik Larsson, marknadschef
Stefan Eriksson, medlems- och kommunikationschef