Hantering av personuppgifter i Coop Nord

Dina personuppgifter är viktiga för oss. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som medlem, kund, medarbetare, hyresgäst eller företagskund anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem eller kund i Coop Nord, hyresgäst i våra hyresfastigheter, eller till dig med förenings- eller företagskort i Coop Nord. Vill du veta mer? Kontakta oss via tel 090-10 40 00 eller e-post info@coopnord.se

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. 

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Coop Nord ekonomisk förening ansvarar för dina personuppgifter.

Som medlem och kund hanteras information om dig i register och system som är gemensamma för flera konsumentföreningar. På coop.se/personuppgifter kan du läsa mer om denna gemensamma hantering och om dina rättigheter.

Detaljerad information om hur Coop använder dina personuppgifter

Information till dig som är medlem i Coop Medlemsprogram eller kund hos Coop

Information till dig som är kund hos Coop Online och handlar i vår butik på nätet

Information till dig som är medlem i Coop Nord

Information till dig som är bankkund i MedMera Bank

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, information om cookies

Detaljerad information om hur Coop Nord använder dina personuppgifter

Vill du veta mer? Kontakta oss via tel 090-10 40 00 eller e-post info@coopnord.se

Hyresgäster:

Som hyresgäst i Coop Nord behandlar vi dina personuppgifter, i hyresavtal och vid kommunikation med dig som hyresgäst, till exempel vid hyresaviseringar. Vi är måna om din integritet och att skydda de uppgifter du lämnar till oss. All behandling av dina personuppgifter som hyresgäst sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När syftet med registreringen är uppfyllt tar vi bort uppgifterna, som alltså inte sparas längre än nödvändigt.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat. Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts.

Företags- eller föreningskunder, leverantörer:

Vi samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot de företag, organisationer eller ideella föreningar vi har ett kommersiellt avtal med. Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Vi samlar in personuppgifter främst från dig som du ger till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Du kan exempelvis bli ombedd att fylla i dina personuppgifter i ett formulär för att skapa ett användarkonto och/eller att välja ett användarnamn och lösenord för att kunna använda de tjänster och information vi tillhandahåller till användare hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts.

Medarbetare:

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter och din personliga integritet skyddas på rätt sätt och att vi behandlar den information och de personuppgifter som du anförtror oss på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. På vårt intranät finns information om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig kan du fråga din närmaste chef, din personalavdelning eller info@coopnord.se.
Vill du utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Coop Nords personalavdelning.