Coop Nords miljöarbete

Hos oss är miljöfrågor viktiga. De flesta av våra Coop-butiker är KRAV-certifierade. Vi arbetar med att öka försäljningen av ekologiska och norrländska varor i våra butiker och stormarknader. Vårt eget hållbara varumärke heter Änglamark.

Några exempel på vårt miljöarbete:

2017:

Coop Nord arbetar med två spår inom hållbart sortiment; ekologiskt samt norrländskt. Vi har en ekologisk försäljningsandel på 7,9 %, och 125 norrländska leverantörer. Vi märker ut norrländska varor i butik och i vår marknadsföring.

Under 2017 har Coop Nord tecknat avtal med två stora norrländska leverantörer
av kött och chark samt mejerivaror, och dessa är nu huvudleverantörer i hela vårt verksamhetsområde.

Av Coop Nords butiker är 68 stycken KRAVcertifierade. KRAV-certifierade butiker ska ha ett brett utbud av ekologiska varor och sträva efter att öka försäljningsandelen av dessa. Medarbetarna ska ha goda kunskaper om
KRAV och ekologisk produktion.

Under 2017 har 11 av Coop Nords butiker certifierats enligt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Branschriktlinjerna ”Säker mat i din butik”, som har godkänts av Livsmedelsverket, ligger till grund för standarden och certifieringen. Coop Nord har som mål att certifiera samtliga sina butiker under 2018.

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport

2016:

7,9% av vår livsmedelsförsäljning är ekologisk. Dessutom lyfter vi våra norrländska varor.  Mejeri och kött är två stora varugrupper där vi genom avtaö har säkerställt ett norrländskt grundsortiment i alla tre län.

Den el Coop Nord köper är förnyelsebar, från norrländsk vattenkraft.

Fyra av våra städer är FairTrade Cities. Vi arbetar aktivt för att öka uppmärksamheten kring FairTrade. Vi samlade över 6000 fikagäster under FairTrade Challenge 2016.

2015:

Försäljningen av ekologiska varor lyfte med 24% mot 2014. Flera av våra stormarknader har byggt upp "green corners" med ekologisk mat och vi har fått in fler leverantörer av ekologiska varor i vårt sortiment.

Vi märker ut norrländska varor i butik och i vår marknadsföring.

Vi sitter med i Fairtrade Citys styrgrupp i Umeå och deltog 2015 i Fairtrade Challenge med över 6000 fikagäster i våra butiker.

Vi har infört källsortering på de flesta butiker och gått från en fördelning av 50% materialåtervinning och 50% förbränning till 64% materialåtervinning.

Vi gör energikartläggningar på de hus som förbrukar mest energi. Tillsammans med våra energibesparande åtgärder vis ombyggnader, LED-lampor samt kyl- och frysdiskar med lock, har vi kunnat minska elanvändningen i Coop Nord.

2014

Coop Nords ekologiska försäljning rusade och ökade med 53% mot 2014. Ökningen beror bland annat på att vi under 2014 sålde 3-4 "Veckans ekologiska" per vecka, samt att ekologiska varor lyfts fram i vårt nya medlemsprogram. En annan faktor är våra medarbetares miljöengagemang och intresse av att lyfta fram bra miljöval på bästa säljplats. Två av våra butiker, Coop Konsum Ålidhem och Själevad, har så hög försäljningsandel av ekologiskt att de hamnar på topplistan bland alla Coop-butiker i Sverige.

Vi arbetar bakom kulisserna med att spara energi och transporter när vi bygger om butiker. ett exempel är ombyggnaden av Coop Forum Umeå, där det blev bättre tillgänglighet för medlemmar som åker kollektivt eller cyklar/går till stormarknaden.

Coop Nord är en del av FairTrade City. Umeå, Östersund och Härnösand är idag Fairtrade-diplomerade städer. Vi bidrar genom vår försäljning av FairTrade-märkta varor.

Vi märker ut Norrländska varor i reklamblad och i butik, för att fler kunder ska kunna göra medvetna val i butikshyllan.

Våra medlemmar bidrar till våra biståndsprojekt VI-skogen och We Effect genom att öresavrunda inköp, skänka pant eller genom att köpa kassar i våra butiker. Vi deltar i lokala projekt som Det Välgörande Kylskåpet och vi sponsrar 38 Coop-klubbar i vårt område.

2013

Coop Nords försäljning av ekologiska livsmedel ökade med hela 15% från 2012. Av all mat vi sålde var 2,5% ekologisk. En bidragande orsak till ökningen var satsningen på Veckans ekologiska, ett riktigt bra erbjudande på en ekologisk frukt eller grönsak i alla Coop-butiker varje vecka. De flesta av våra Coop-butiker är KRAV-certifierade.

Vårt geografiska område är stort. Med teknik som möten över internet, videokonferens och e-utbildningar kortade i avstånden under 2013 och undvek många resor.

Vid ombyggnader av butik har vi använt oss av energisparande teknik för våra kyl- och frysanläggningar. Kylar och frysar med lock samt automatisk övervakning spar energi och ger varor med högre kvalitet.

Norrländska varor är viktiga för våra medlemmar. Vi fortsätter märka ut Norrländska varor i butik och i vår marknadsföring. Vi samarbetar med många leverantörer från vårt område, allt från småskaligt mathantverk till rikstäckande matindustrier.

I vårt sponsringsprogram Coop-klubben sponsras 39 idrottsföreningar av sin lokala Coop-butik.

Vi har samlat in pengar till våra kooperativa biståndsorganisationer We Effect och VI-skogen, genom tre öre per såld kasse, biståndsknappen i pantautomaten, insamlingar på butik och öresavrundning via MedMera.

2012

Hållbarhet blev en fast punkt på agendan på våra butikers månadsmöten. Satsning på e-learning och videokonferens minskade resandet. Vi testade digitala skyltar i flera butiker, ett smart sätt att snabbt kunna sprida hållbara budskap och samtidigt minska mängden tryckta och utskrivna skyltar. I samband med ombyggnader införde vi smarta energilösningar, ett exempel är Coop Forum i Umeå där många frysar försågs med lock och luckor för att minska energianvändningen.

2011

Några av våra största ekologiska artiklar - bananer, morötter och mjölk minskade kraftigt i produktion och försäljning under 2011 vilket påverkade den totala ekologiska försäljningen negativt. Totalt blev det därför en liten minskning med 0,5%. Starka varugrupper som ägg, mejeri och grönsaker visade ändå en positiv utveckling, vilket indikerar ett fortsatt konsumentintresse.

Coop Konsum Själevad blev vald till Årets Miljöbutik, med en ekologisk försäljningsandel på 7%, i nivå med fjolårets vinnare Coop Konsum Ålidhem.

I Energijakten minskade Coop Nords butiker sin energianvändning med 2,8% mot fjolåret.

2010

För 8:e året i rad ökade försäljningen av ekologiskt, med 15% mot 2009. Coop Konsum Ålidhem, vår första ekobutik, blev vald till årets miljöbutik. Två av våra butiker, Coop Konsum Ålidhem och Coop Konsum Själevad hade en ekologisk försäljningsandel på över 6%!

Vår satsning på norrländska varor fortsatte.

2009

I början av 2009 blev samtliga Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära KRAV-certifierade.

Coop Konsum Ålidhem ställdes om till Coop Nords första miljöprofilbutik, med Umeås bredaste ekologiska sortiment, kundvagnar i återvunnen plast och ekohörna i butiken. Miljöarbetet pågår även bakom kulisserna med källsortering och energispar.Coop Konsum Själevad blev årets miljöbutik.

2008

Året startade med en kraftsamling för lokala produkter: NU - Norrländskt Utmärkt.

Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade glädjande med hela 41% mot 2007, en viktig anledning var mejeriernas lansering av fler ekologiska produkter, samt förstås vår ökade marknadsföring av vårt ekologiska sortiment och Änglamark.

2007

Vi rivstartade året med en turné för Rättvisemärkt. Senare under året genomfördes en lyckad och uppmärksammad ekoturné på Coop Forum med ekoguider och ekokock. Coop Nord detog på Nolia Livsstil i Umeå där det ekologiska och rättvisemärkta sortimentet visades upp. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 4%, men många av de tunga ekologiska produkterna, t ex mjölk och ägg visade upp bra mycket större försäljningsökningar än så. Coop Konsum Ålidhem blev årets Miljöbutik.