Coop Nords organisation

Coop Nords huvudkontor finns på Västerslätt i Umeå. Där finns vår centrala administration, cirka 60 anställda som arbetar med information, stöd och service mot butiker och medlemmar.

Coop Nords företagsledning:

Henrik Skyttberg, vd, Joakim Fors, chef affärsutveckling, Eva Våglund, personalchef, Patrik Högmark, försäljningschef, Maria Liedberg, ekonomichef, Lars Carlstedt, fastighetschef och Erik Larsson, marknadschef.

Coop Nords styrelse:

Peter Renkel styrelseordförande, Ewa Back, Mona Edström-Frohm, Kristina Nilsson, Anders Gothefors, Per-Olof Persson, Helena Markgren, Anne Wigren, Anna-Carin Jonsson, Conny Gustafsson, Mattias Rustan, Karolina Andersson, Jörgen Andersson.

Kontakta oss!

Coop Nords demokratiska organisation