Vi lyssnar!

Coop Nord är en medlemsägd förening där du som medlem har möjlighet att påverka din butik. Vad tycker du om sortimentet, om kvaliteten och om skötseln? Vad tycker du vi ska ta tag i för att du ska uppleva din butik ännu bättre? Hur tycker du att vi bemöter dig då du besöker oss?

Just bemötande är något vi vill och ska vara bra på. Du ska alltid känna dig välkommen, du ska bli inspirerad och du ska känna att du kan lita på oss.
Via vår kundundersökning får vi in både ris och ros och vi värdesätter båda delarna högt. Vi för det beröm som kommer vidare i organisationen och vi tar tag i det som upplevs som mindre bra.

Vill du hjälpa oss att fortsätta utvecklas genom att ge oss dina synpunkter?
Klicka dig vidare till vår medlemspanel och säg vad du tycker där – jag lovar att vi lyssnar!

Väl mött i din butik,

Henrik Skyttberg,
VD Coop Nord