Sense kosmetik i Östersund avvecklar sin verksamhet

Sense kosmetik i Östersund, som är en del av Coop Nord, kommer att avveckla sin verksamhet vid årsskiftet 2019/2020. Skälet till avvecklingen är att Sense sortiment till största del handlas via internet och inte i den fysiska butiken.

I samverkan med medarbetare och deras fackliga organisation ska vi nu hitta lösningar för de medarbetare som vill arbeta kvar inom Coop Nord.

Media hänvisas till Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord, 090-10 40 56