Peter Renkel har valts till ny styrelseordförande för Coop Nord

Peter Renkel har valts till ny styrelseordförande för Coop Nord. Peter efterträder Maj-Britt Johansson Lindfors som haft uppdraget de senaste 13 åren.

Peter Renkel har en bakgrund inom närings- och affärslivet genom bland annat VD för Konftel. Peter började sin karriär som småföretagare, och har genom åren drivit bolag och arbetat internationellt genom Konftel och haft flera styrelseuppdrag. Han har varit en del av Coop Nords styrelse i två år när han nu kliver in i rollen som styrelseordförande.  

-  En kooperation ställer högre krav på styrelsen att driva den framåt än ett traditionellt bolag. Coop Nord har drygt 300 000 ägare genom sina medlemmar, och styrelsen har ett viktigt uppdrag i att hitta en gemensam plan framåt.

Rollen som styrelseordföranden var en välkommen utmaning enligt honom själv.

-  Jag har haft förmånen att arbeta internationellt med stora företag och känner därför att jag har en skyldighet att dela med mig av den erfarenhet jag fått. Jag sökte en utmaning utanför min bekvämlighetszon, och med min näringslivs- och affärslivserfarenhet kompletterar det kooperationsdelen. Det är också en utmaning att ta över efter Maj-Britt, hon har gjort ett väldigt bra jobb både som styrelseordförande i Coop Nord och samtidigt kunnat kanalisera det arbetet centralt, avslutar Peter Renkel.