Norrländskt är bäst!

Vi i Coop Nord älskar Norrländskt. Vi finns och verkar i Norrland och därför är det viktigt för oss att hela regionen lever och utvecklas. Livsmedelsproduktion är en viktig näring som håller landskapet öppet, skapar arbetstillfällen och förstärker vår lokala mattradition. Därför prioriterar Coop Nord våra norrländska livsmedelsproducenter.

Vi har många leverantörer idag runt om i vårt område varav ett antal är huvudleverantörer i sin avdelning. Ett exempel är företaget Norrlandsägg AB som är vår huvudleverantör av ägg. Företaget ligger i Nälden i Jämtland och förser våra butiker med ägg under varumärkena, Pelle & Lisa, Norrlandsägg och Yttertavleägg. De senaste åren har företaget utökat sin verksamhet och köper och packar ägg från producenter i hela vårt område. 2020 köpte Coop Nord 850 ton lokala ägg från Pelle & Lisa.

Hur jobbar Coop Nord med lokala /regionala varor
Trenden med lokal mat ökar. Dessutom har pandemin fått oss att värna mer om det som är nära med lokal produktion, självförsörjning samt småskalighet. Men att värna det lokala är inget nytt på Coop Nord. Vi har sedan många år jobbat med märkningen Norrländskt där vi märker ut artiklar tillverkade eller förädlade i Norrland. Vi har ca 120 leverantörer varav flera är huvudleverantörer på färskvaror.
Håll utkik efter Norrländskt-märkningen i din butik!