Nominering i White Guide Green

I nya White Guide Green är Coop Nord är genom vd Thomas Johansson nominerade i Årets Hållbara handling. Detta för det mångåriga arbetet med att lyfta norrländska varor.

2018-04-06

White Guide Green kartlägger Sveriges livsmedelsbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. De bedömer och belönar matbutiker som visar att de värnar om en långsiktigt hållbar konsumtion både genom sitt utbud och i kommunikationen med sina kunder. Mer grönt, svenskt och ekologiskt, samt större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg, socialt ansvar och hälsosamma matvanor är några av de saker som premieras i White Guide Green. Totalt har drygt 350 butiker i hela Sverige testas, från oktober 2017 till mars 2018. Alla tester för White Guide Green är oanmälda och första guiden kommer ut 30 maj 2018.

Coop Nord är genom vd Thomas Johansson nominerade i Årets Hållbara handling, för arbetet med att lyfta norrländska varor. Coop Nord har 125 norrländska leverantörer, från små familjeföretag till stora exportföretag. Vi tycker att norrländsk livsmedelsproduktion och -förädling är viktiga verksamheter i vår region. Därför lyfter Coop Nord Norrländska varor i butik och marknadsföring.

- Vi är glada över nomineringen och att vårt arbete för att synliggöra norrländska varor uppskattas, säger Thomas Johansson. De är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans stärker vi Norrland.

Även i kategorin Årets Hållbara matbutik har Coop Nord en nominerad, Stora Coop Sundsvall. Vi är stolta över att synas i detta positiva sammanhang!