Maria Liedberg ny ekonomichef på Coop Nord

Maria Liedberg från Hissjö, Umeå blir ny ekonomichef på Coop Nord. Maria är auktoriserad revisor och arbetar för närvarande på PwC i Umeå. Hon tillträder den nya tjänsten 22 maj och tar då även plats i Coop Nords företagsledning.

Vad är ekonomi för dig?

- Ekonomi är mer än siffror, det handlar om att förstå och utveckla verksamheter. Jag trivs med att arbeta med den breda penseln och stora frågor. Många tror inte att de förstår ekonomi, det handlar om vad och hur man presenterar ämnet.

Vilken bild har du av Coop Nord och kooperation?

- Jag är uppvuxen med och tror på den kooperativa iden, ekonomiska föreningar är en växande företagsform. Coop Nord kliver framåt i handeln i Umeå, ett exempel är den nya butiken på Röbäck.

Vad kan du som person bidra med som ekonomichef?

- Jag har erfarenhet från många branscher i mitt jobb som revisor, det gör att jag inte fastnar i mönster. Jag har ett stort engagemang med ett långsiktigt tänk. Jag är bra på att lyssna, samla information, analysera, dra slutsatser och fatta beslut.

Varmt välkommen till oss Maria, hoppas att du ska trivas på Coop Nord!