Generationsväxling och vd-byte i Coop Nord

Efter snart 12 år som vd i Coop Nord kommer Thomas Johansson vid årsskiftet att överlämna stafettpinnen till Henrik Skyttberg.

Thomas står till vänster och Henrik till höger

Thomas står till vänster och Henrik till höger i bild

Coop Nord är ett stabilt, lönsamt och väl etablerat företag. Dagligvarumarknaden står inför flera vägval som resultat av förändrade köpbeteenden och snabb digitalisering. Det innebär många beslut i Coop Nord med bäring på framtiden.

–      Övergången är planerad att ske på ett mjukt sätt. Thomas Johansson kommer att finnas kvar i organisationen som Senior Advisor till vd och styrelseordförande säger Peter Renkel, styrelseordförande i Coop Nord.

–      Det här är ett naturligt tillfälle att lämna över till en ny vd. Det blir inte bra om en gammal VD sätter planen som en ny ska leverera på. Bättre att en ny vd själv planerar för den framtid man ska leverera på, menar Thomas Johansson.

Henrik Skyttberg, 46 år, började 2016 i Coop Nord som försäljningschef. Uppdraget utvecklades till att omfatta såväl försäljning, marknad och butiksdrift. Ansvaret utökades 2018 med rollen som vice vd. Henrik har en gedigen erfarenhet av dagligvaruhandeln med bakgrund från ledande roller inom bl.a. Bergendahls och Axfood.

–      Det behövs en ny röst i tränarbåset säger Thomas Johansson. Lite vemodigt att lämna det yttersta ansvaret efter så många år. Men det är ett friskt företag med många duktiga medarbetare jag lämnar. Jag brukar jämföra mig med en tränare som bygger laget och strategierna. Men sedan är det spelarna som spelar matchen och skapar resultatet, dvs alla våra duktiga medarbetare.
Jag har haft det bästa jobb man kan ha – att få vara ledare för ett så starkt lag! Det kommer jag att sakna. Men att få lämna över stafettpinnen till Henrik känns ändå bra. Jag har fullt förtroende för Henrik och tror detta blir riktigt bra för Coop Nord avslutar Thomas Johansson.

–      Thomas Johansson har stor del i att Coop Nord är framgångsrik. Jag förstår och respekterar hans beslut och uppskattar att han fortsätter vara en tillgång för föreningen. Att sedan valet av ersättare faller på Henrik är naturligt. Henrik är idag vice vd och visar stor kunskap kopplat till glöd och engagemang. Styrelsens mål och strategi ligger fast och en mjuk övergång är det bästa för Coop Nord säger Peter Renkel, styrelseordförande i Coop Nord i en kommentar.

För mer information kontakta:

Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord – 072 085 51 11

Coop Nord är en konsumentförening som ägs av 291 000 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Läs mer om oss och våra butiker på coopnord.se