Framtidens energieffektivisering ger resultat idag

Coop Nord är mitt i arbetet med att ställa om alla sina dagligvarubutiker i enlighet med gällande EU-direktiv. Det innebär att branschen måste övergå till miljövänliga köldmedier. Detta medför nyinvesteringar där de tekniska uppgraderingarna är mer energieffektiva.

– Arbetet med omställningen har vi tagit på största allvar då det ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord. Det är vår största miljösatsning någonsin, som inte syns.


Miljöarbetet är intensivt och investeringarna är i storleksordningen närmare 300 mkr innan samtliga anläggningar ska vara utbytta senast år 2030. Direktivet innebär att Coop Nord investerar i ny livsmedelskyla, kyl- och frysmöbler samt anpassar för värmeåtervinning. Den nya tekniken blir mer ändamålsenlig och har även en mycket positiv inverkan på vår energiförbrukning.


Coop Nord har till dags dato kommit halvvägs i denna omställning. Sedan arbetet påbörjades har vi sänkt vår totala energiförbrukning med närmare 8 GWh (åtta miljoner), samtidigt som vi har etablerat sju nya butiker. De innebär att besparingen på jämförbara enheter är betydligt mycket större.

– Prognosen för i år är att minska vår elförbrukning med nästan 3 GWh vilket motsvarar en besparing av utsläpp med hela 1 000 ton CO2 sammanfattar Lars Carlstedt.