Föreningsstämma 2018

Coop Nords föreningsstämma genomfördes 13-14 april. Föreningsstämman är Coop Nords högst beslutande organ. Där väljs styrelse och valberedare, ägarombuden får information om Coop Nords verksamhet, fastställer årsredovisning och behandlar motioner.

2018-04-16

Årets föreningsstämma ägde rum i Umeå. Stämman utgörs av valda ägarombud samt medarbetarnas representanter. Coop Nords styrelse och ledningsgrupp deltar vid stämman.

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan lämna en skriftlig motion.I år mottog Coop Nord fyra motioner:

  • Motion om val av ägarombud
  • Motion om val av valberedning
  • Motion om poäng till flygresor i Coops poängsystem
  • Motion om insamling till utsatta romer

Inför stämman får ägarombud och styrelse lyssna till presentationer om Coop Nords verksamhet och årets fokusområden. KF:s vd Tommy Ohlström, Coop Nords styrelseordförande Maj-Britt Johansson Lindfors samt vd Thomas Johansson talade.

Thomas Johansson höll även ett uppskattat föredrag om sin resa till två länder i Afrika med vår biståndsorganisation We Effect. Efter föredraget samlade stämman in hela 7 860 kronor, en summa som tiodubblas av Coop Nord till förmån för We Effects projekt i Afrika.