Flytt av direktanslutna medlemmar i KF till Coop Nord

Ett antal direktanslutna medlemmar i KF bor i andra föreningars verksamhetsområden. Vi flyttar därför ditt medlemskap till föreningen där du bor för att du som medlem ska kunna påverka den förening och den butik du handlar i. En annan anledning är att vi ska kunna veta att du som bor vid butiken och handlar hos oss är vår medlem och därmed kunna ge dig möjligheten att ta del av våra erbjudanden.

Flytten sker automatiskt och du som medlem behöver inte göra någon ytterligare åtgärd. Utöver att du nu är medlem i Coop Nord sker ingen förändring. Du behåller dina poäng och medlemsinsatsen flyttas över.
Som en välkomstpresent har Coop Nord laddat ditt medlemskort med 5% rabatt på köp över 200 kronor under vecka 3. Rabatten gäller ej presentkort, alkohol, nikotin och spel.
Nedan hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@coopnord.se

Vad händer med mitt medlemskap?
Medlemskapet flyttas över till den förening som finns där du bor, och därmed avslutas ditt direktanslutna medlemskap i KF. För övrigt händer ingenting.


Vad händer med min medlemsinsats?
Din medlemsinsats flyttas över till den nya föreningen. Den följer alltså med ditt medlemskap.


Hur påverkar det mina poäng?
Dina poäng påverkas inte, de flyttar med ditt medlemskap till den nya föreningen.


Vad händer med mina medlemsdemokratiska rättigheter?
Flytten av ditt medlemskap innebär att du har möjlighet att påverka föreningen och butiken där du bor och handlar. Det innebär att du kan rösta på butikens ägarombud och eventuellt andra förtroendevalda. Du kan också själv engagera dig i din butik och förening. När ditt medlemskap avslutas i den gamla föreningen så flyttas alltså dina demokratiska rättigheter med till den nya föreningen.