Coop Nords största miljösatsning syns inte

I en stor miljösatsning byter nu Coop Nord ut sina köldmedier mot nya hållbara alternativ. En osynlig förändring för kunderna men en av föreningens största hållbarhetsåtgärder genom tiderna.

2018-05-03

- ”Kyla är avgörande för butikernas funktion och samtidigt en av de delar som påverkar miljön mest i vår verksamhet”, säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord.

2015 fattade EU ett beslut att köldmedier med en hög växthusgaseffekt ska fasas ut till år 2030, en omfattande och kostsam omställning som påverkar hela livsmedelsbranschen.

Coop Nord kommer nu byta ut sina köldmedier mot ett mer miljövänligt och klimatneutralt alternativ. För Coop Nord innebär bytet en investering på cirka 260 miljoner kronor under en 8-årsperiod.

- ”Det här är en av de största hållbarhetsåtgärder vi genomfört”, menar Lars Carlstedt. ”I och med bytet minskar vi påverkan på  klimat, använder mindre energi och får en högre kvalitet på våra varor”.

Nya kyldiskar har nämligen flera fördelar. Minskad miljöpåverkan, mer energieffektiv drift och jämnare kyla, något som kommer att märkas speciellt under sommarhalvåret när kylar och frysar av äldre modell får jobba hårt. Men att byta kylar och frysar i över 70 butiker är ett omfattande projekt.

-”Vi har tillsatt en projektledare som ansvarar för konverteringen. Vi har redan ställt om ett antal butiker och trappar nu upp arbetet. Men vi ska byta smart”, säger Lars Carlstedt. ”Många av våra diskar är så pass nya att vi bygger om dem istället för att ersätta dem med nya. Vi återanvänder när det går, det är också hållbart.”

Ytterligare information:


Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, 070-261 46 29, lars.carlstedt@coopnord.se