Coop Nords jämställdhetsarbete gör skillnad

Coop Nord har under många år arbetat aktivt för att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga butikschefer. Genom vårt egna program kan engagerade säljare göra karriär inom arbetsplatsen som säljcoach eller butikschef. På varje nivå finns även vice-roller för att säkra tillväxten av nya ledare. Två kvinnor i ledande roller som gjort karriär inom Coop Nord är systrarna Anna Munk, affärsområdeschef och Maria Munk, stormarknadschef Stora Coop Östersund.

–  Hos Coop Nord har vi alltid möjlighet att påverka vår situation. Här finns möjlighet att utvecklas och göra karriär. Det är en ynnest att jobba i ett företag där det inte finns ett hinder! Att det finns så många kvinnor i ledande position inom Coop Nord är ett kvitto på att jämställdhetsarbetet fungerar, berättar Maria Munk. Stormarknadschef Stora Coop Östersund.  

Att Anna och Maria ville jobba inom handels och ha ledande roller var självklar enligt dem själva. Genom Coop Nords jämställdhetsprogram känner de att deras plats i rummet alltid har varit en självklarhet och att de getts en möjlighet att växa både som personer och i sina roller. 

–  Vi kände båda tidigt att vi gillar vi att leda och att hjälpa andra människor och se dem utvecklas, säger Anna Munk, affärsområdeschef. Vi kvinnor är vår egna största fiende som kanske inte alltid vågar ta steget att ansvara för en större butik. Vi har vågat göra mer för att vi har varandra och vågat sträcka upp handen och för att Coop Nord ger möjlighet till utveckling. 

–  Jag har mycket gratis för att syrran också jobbar här. Vi kan hjälpas åt för vi pratar samma språk. Vi har självklart möjlighet att vända oss till Coop Nord också, men det blir naturligt att prata med Anna. Vi älskar att prata jobb!   

Från Göteborg till Östersund 

För Anna Munk och Maria Munk började resan inom Coop Nord med att de båda lämnade Göteborg sensommaren 2004 för att arbeta på Stora Coop Östersund. Coop Nords utvecklingsprogram i kombination med ett starkt systerskap gjorde att de båda inom ett par år gick vidare till ledande roller.  

–  Vi arbetade båda på Stora Coop Östersund, sedan blev Maria butikschef på Coop City i Östersund och jag bad att få göra ett ledarskapstest. Det kändes självklart att jag skulle driva en butik och leda så när Coop Brunflo blev ledigt blev jag butikschef där. Jag är ju aldrig ensam om besluten och stöttas på 120 procent av Maria. Hon har större tilltro till min kapacitet än vad jag har och tvärtom, där stärks man och det gjorde att jag sedan gick vidare till att bli butikschef för Coop Frösön, berättar Anna Munk. 

Arbete i det egna växthuset 

Idag arbetar Maria och Anna med att stärka och på olika sätt lyfta fram medarbetare till ledande roller fortsätter. En viktig del är att arbeta med vårt egna växthus som Anna uttrycker det. 

–  Det bästa med mitt jobb är att jag får chans att hjälpa andra och göra skillnad för dem. Jag och mina butikschefer jobbar med mentorskap, både uttalat och indirekt. Redan vid anställningen berättar vi för medarbetare att Coop Nord har 80 butiker och det här jobbet är en ingång till mer om du vill. Vi lär upp butikschefer och vice butikschefer och rekryterar många internt.  

–  Det är förlegat att tänka på vilka killar har vi som platsar för en tjänst. Det viktiga är vilken person som passar bäst för jobbet, men för att det ska funka måste också alla ges möjlighet till utveckling. Coop Nord har ett klimat där medarbetare kan ställa frågan om att ges möjlighet att gå vidare när en butik blir ledig. Det tyder på att det finns ett engagemang och medarbetare vågar ta plats.  Det är givetvis en tvåvägskommunikation, att vi också kan fråga medarbetare.  

Genom att få in jobbansökningar på exempelvis vicetjänster, ser Maria vilket intresse det finns bland medarbetare. Kanske passar den sökande inte för rollen just nu, men som stormarknadschef ger det Maria och hennes kollegor en möjlighet att göra en utvecklingsplan och en grund förmedarbetaren att söka vidare längre fram. 

Ny generation chefer växer fram 

Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och i attityden hos yngre medarbetare menar Anna som i sin roll som affärsområdeschef möter personer i olika åldrar och bakgrunder. 

–  Jag tycker det har blivit bättre med varje generation. Yngre generationens tjejer har på ett sunt sätt en helt annan tilltro till sin förmåga och söker tjänster med ansvar. Det finns en större acceptans att man får lov att tro på sig själv.  

Maria håller med om att det skett en förändring och arbetar själv målmedvetet med att lägga grunden för en jämn könsfördelning redan när sommarpersonalen anställs.  

–  Jag tror på att en bra mix ger en bra balans på arbetsplatsen. När hösten sedan kommer har all sommarpersonal fått samma förutsättningar för att kunna jobba vidare. Precis som för mig kan det börja med att man får ett sommarjobb och sedan blir kvar. Jag skulle göra om samma resa för jag trivs med mitt jobb!  

Jämställdhetsarbetet en framgångsfaktor för Coop Nord 

Coop Nord är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att ta vara på medarbetares driv berättar Coop Nords vd Henrik Skyttberg. Jämställdhetsarbetet har gett resultat och visar på att en förändring är möjlig när den görs från grunden. 

–  Vi arbetar för att ha en jämn fördelning av kvinnliga och manliga butikschefer och vice butikschefer. Idag är 51% kvinnor och 49% män av våra butikschefer. För att nå dit börjar vi arbetet långt tidigare med att ge medarbetare möjlighet att utvecklas. Vi rekryterar ofta internt och det har inneburit att våra medarbetare i ledande positioner har en gedigen kunskap om kooperationen och dagligvaruhandeln. Det är en sann styrka för både oss och våra medarbetare.