Coop Nord vill satsa för ny handel i Lycksele

Coop Nord vill bygga en ny butik i Lycksele intill korsningen E12 och Vilhelminavägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positivt till Coop Nords begäran om markanvisning och frågan ska nu vidare till Lyckseles kommunstyrelse för beslut.

Planen är att etablera en Coop-butik tillsammans med utrymme för en hyresgäst med kompletterande handel i en del av byggnaden. Den önskade placeringen är på Tjärhovs-området mellan E12, Vilhelminavägen, Storgatan och Hamngatan. Det fungerar i huvudsak som parkeringsplats idag.

− Placeringen lämpar sig väl för att utveckla till ett mindre handelsområde. Det ligger mitt i det naturliga flödet av trafik i korsningen mellan Vilhelminavägen och E12 och , säger Lars Carlstedt, fastighetschef på Coop Nord.

I områdesplanen ligger gott om parkeringsplatser, kompletterade med elbilsladdning.

Utveckla Lycksele

− Vi vill vara med och utveckla Lycksele för framtiden. Coop Nords fokus är att öka tillgängligheten och förbättra servicen till både ortsbor och besökare, säger Henrik Skyttberg, vd på Coop Nord.

Om Lyckseles kommunstyrelse går på arbetsutskottets förslag och beviljar markanvisningen på fastigheterna Tjärhovet 4 och 5 kommer Coop Nord gå vidare och begära en uppdatering av detaljplanen för området. Det är en förutsättning för bygglov och att projektet ska kunna genomföras enligt planen.

− Vi hoppas att allt faller på plats så att byggarbetet kan dras igång under 2025 och en ny och fräsch butik kan öppnas i början av 2026, säger Lars Carlstedt.