Coop Nord varslar om uppsägning på Stora Coop Storlien

På grund av covid-19 har gränsen mellan Sverige och Norge haft stora restriktioner gällande in och utresa under våren, sommaren och hösten. Detta har inneburit att förutsättningarna för gränshandeln påverkats kraftigt. På grund av utvecklingen av covid-19 ligger restriktionerna fast för att få passera gränsen. Av denna anledning tvingas Coop Nord varsla delar av butikens medarbetare i Storlien om uppsägning.

Stora Coop Storlien invigdes i april i år och det är en stor butik bemannad efter ett kundunderlag med helt öppna gränser. I samband med invigningen begränsades inresande från Norge. I stort sett alla butikens kunder är bosatta i Norge och då gäller karantän i 10 dagar om gränsen passeras.

Det är ett tungt beslut att behöva varsla en personalstyrka som är så engagerade och har varit med och kämpat sedan vi nyinvigde, berättar Henrik Weile, Stormarknadschef Stora Coop Storlien. Jag hoppas och ser fram emot att gränsen snart öppnas igen. Målet är att snart kunna återkalla varslet och samla personalstyrkan igen och öppna stormarknaden som det var planerat innan covid-19.

Då det fortsatt råder en stor osäkerhet kring när gränsen öppnas helt har situationen för gränshandeln blivit mycket ansträngd.

Det är en drastisk och tråkig åtgärd, framförallt för butikens medarbetare. Vi hoppas att gränsen öppnas inom kort så att vi framgent kan ha den butik och den bemanning vi ursprungligen planerade för säger Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord.

Antalet medarbetare som berörs kommer att fastställas i förhandling med den fackliga organisationen. Coop Nords bedömning är att ett 15-tal medarbetare kommer att beröras av varslet.

Butiken kommer att ha fortsatt öppet med anpassad bemanning för det kundunderlag som finns i området.

 

 

 

Pressmeddelande 201021

För mer information kontakta

Rebecca Göransson, kommunikatör Coop Nord
rebecca.goransson@coopnord.se

072-085 51 1