Coop Nord summerar 2016

Coop Nord redovisar ett resultat för 2016 på 145 miljoner. Coop Nord investerar i Norrland, dels genom att rusta upp befintliga butiker, dels genom att planera för nya butiker i Umeå och Skellefteå. Framgång för norrländsk konsumentkooperation!

Coop Nords omsättning 2016 uppgår till 4 085 Mkr (4 028 Mkr). Årets resultat efter finansnetto uppgår till 145 Mkr (99 Mkr). I resultatet ingår två fastighetsförsäljningar, i Östesund samt Åre.

Butiksinvesteringar och butiksetablering
Under 2016 har Coop Nord byggt om flera Coop-butiker, bland annat i Bollstabruk, Bräcke, Vindeln, Sveg, Hörnett i Örnsköldsvik samt Storuman. Coop Forum Örnsköldsvik har fått en utökad parkering i ett avancerat byggprojekt.

Coop Nord vill växa. I Skellefteå inleds en detaljplaneprocess med syftet att etablera en Coop-butik på Norrböle. I Umeå är motsvarande process för etablering på Carslid/Tomtebo i sitt slutskede.

-      Vi stärker vårt nuvarande butiksbestånd men vill även investera i nya butiker, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. Vi söker lägen för att stärka vår position på marknaden. Vår förhoppning är att snart få påbörja bygget av vår nya butik i Umeå.

Coop Nord har under året sålt två handelsfastigheter, där Coop Åre samt Coop Forum Östersund är belägna.  Med en och samma ägare finns större möjligheter att utveckla handeln i Åre, med Coop som hyresgäst.

-      Vi har gjort två fastighetsaffärer där vi gått från fastighetsägare till hyresgäst, säger Thomas Johansson. Försäljningen är ett led i vår strategi att fokusera på detaljhandel. Att utveckla handelsplatser är en egen profession som ligger utanför vårt fokusområde. Vi ska istället, i den hårdnade konkurrensen, utveckla vår kärnverksamhet.

Hållbara butiker
Coop Nord arbetar med hållbarhet inom tre områden – varor, butiker och leverantörer. Andelen ekologisk mat fortsätter att växa – nya varor tillkommer och efterfrågan ökar. Det egna varumärket Änglamark är en viktig del i försäljningsframgångarna.

Under 2016 har Coop Nord arbetat för att öka andelen norrländska varor i butikerna. Mejeri och kött är två viktiga varugrupper där Coop Nord genom avtal säkerställt ett norrländskt grundsortiment.

Ombyggda butiker är energisnåla butiker, LED-belysning samt kylar och frysar med lock spar energi. Den el Coop Nord köper är förnyelsebar, norrländsk vattenkraft.

-      Vi vill vara bäst i klassen när det gäller hållbarhet, menar Thomas Johansson. Vi kommer att fortsätta att sträva mot mer hållbara varor och butiker. Vi vill underlätta för medlemmarna att göra bra val, till exempel ekologiska och norrländska varor. Minskad energianvändning är bra både för miljön och för Coop Nords ekonomi. 

Fler medlemmar och ökat medlemsinflytande
Coop Nords medlemsantal har ökat med 7 000 medlemmar, till närmare 284 000 medlemmar.

För första gången har Coop Nord genomfört digitala val, där medlemmarna har haft möjlighet att nominera och välja ägarombud på Internet. En medlemsdag på alla butiker har ersatt de tidigare distriktsstämmorna. Varje butik har nu ett ägarombud, vars uppgift är att vara medlemmarnas röst och representera på den årliga föreningsstämman.

65 000 gillare följer Coop-butikernas vardag på Facebook, som snabbt blivit en av föreningens viktigaste kanaler för direktkontakt och dialog med medlemmarna.

-      Vårt nyårslöfte är att göra vardagen enklare för våra medlemmar. Vi vill att det ska vara enkelt att handla och enkelt att påverka., avslutar Thomas Johansson.

Fakta om Coop Nord
Coop Nord är en konsumentägd förening som består av 71 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.  Coop Nord ägs av 283 680 medlemmar. Butikskoncepten är: Coop Forum, Coop Extra, Coop, Coop Konsum, Coop Nära, Konsum Närköp, Edmarks Bageri och Sense Kosmetik. Se gärna: www.coopnord.se

Flerårsöversikt koncernen*

 

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning   (mkr)

4 085

4 028

3 918

3 951

3 955

Resultat   efter finansiella poster (mkr)

145

99

83

53

50

Rörelsemarginal   (%)

3,6

2,6

2,3

1,4

0,9

Avkastning   på sysselsatt kapital (%)

12,7

9,6

8,9

6,4

6,5

Avkastning   på eget kapital (%)

13,0

8,0

7,5

5,4

4,8

Balansomslutning   (mkr)

1 785

1 635

1 512

1 447

1 381

Soliditet   (%)

           63

60

61

59

59

Medelantal   anställda

1 185

1 145

1 127

1 149

1 074

*Jämförelsetalen för 2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3)

För ytterligare information, kontakta
Elin Bäckman, kommunikationschef Coop Nord, tel 070-389 01 72, elin.backman@coopnord.se