Coop Nord satsar i Holmsund – etablerar Stora Coop

Coop Nord har tecknat ett hyresavtal med UM Fastigheter AB för etablering av en ny stormarknad i Holmsund i direkt anslutning till E 12:an. Stora Coop Holmsund blir därmed startskottet för den framväxande stadsdelen Sjöstaden.

Ometableringen till en Stora Coop innebär en investering på omkring 30 miljoner kronor.  Med en större och mer ändamålsenlig butik med dubblerad säljyta gentemot nuvarande enhet utökas även arbetstillfällena. Coop Nord räknar med att nyanställa 30 – 40 medarbetare. Dessutom förbättras tillgängligheten med en stor parkeringsyta i direkt anslutning till butiken.

– Vi vill växa med Holmsund och det unika läget är perfekt för en ny Stora Coop. Det är en viktig satsning för Holmsunds framtid som vi är glada och stolta att få vara med och bidra till, säger Thomas Johansson, VD Coop Nord. 

Stora Coop Holmsund kommer bli en välsorterad matbutik med fokus på färskvaror och matglädje med utökade öppettider. Utöver Stora Coop kommer UM Fastigheter AB att bygga 3 000 – 4 000 nya bostäder i området.

 – En livsmedelsbutik är en viktig del för infrastrukturen. Därför har vi valt att låta det vara startskottet för Sjöstadens etablering, berättar Timo Fällman, Projektchef UM Fastigheter AB. Äntligen nu är vi igång!

– Det här är starten för Sjöstaden i Holmsund som vi från politiskt håll ser som en viktig del i att möjliggöra utveckling av områden utanför Umeås centrum, säger Hans Lindberg, Kommunalråd. Vi ser med stor spänning fram emot den omvandling som nu sker från industrimark till bostadsmark i attraktivt sjöläge med tillhörande handel- och servicetjänster.

I och med öppningen av nya Stora Coop Holmsund stängs nuvarande butik och fastigheten avyttras. Inflyttning planeras till sommaren 2021.

 

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, VD Coop Nord 070 – 666 71 67

Lars Carlstedt, Fastighetschef Coop Nord 070 – 261 46 29

Timo Fällman, Projektchef UM fastigheter 070 – 695 01 14

Bild: UM Fastigheter AB