Coop Nord planerar satsning i Hemavan

Coop Nord planerar att öppna en butik i Hemavan. Den expansiva fjällorten får förbättrad service och ett rikare utbud av dagligvaror, vilket även väntas stärka gränshandeln mot Norge. Coop Nord har förvärvat en fastighet och påbörjat etableringsprojektet.

Planen är att etablera ett område för handel som placeras i anslutning till korsningen E12 och Stabbforsvägen, mitt emot det nya området Syterskalet med ny skidlift, service och boende.

– Den fantastiska utvecklingen och expansionen av Hemavan fortsätter. Här vill Coop Nord vara med och bidra. Samtidigt ökar vi nyttan för våra medlemmar och kunder, säger Henrik Skyttberg [i mitten av bilden], vd för Coop Nord. 

Coop Nord har förvärvat en fastighetsbildning av Hemavan Exploatering AB (HEAB) för etableringen. 

– Det är ett viktigt steg för oss i den här satsningen. Nu tar vi vid i det arbete som HEAB har inlett med förberedelser och planering. Det innebär bland annat dialog med befintliga och nya intressenter. Vi ser fram emot att få utforma området till en attraktiv och välfungerande helhet, säger Lars Carlstedt [till höger i toppbilden], fastighetschef på Coop Nord.

Odd Petter O Leknes [till vänster i toppbilden], vd för HEAB, kommenterar affären och projektet betydelse för Hemavan:

– Vi i Hemavan Exploatering, som förutom jag är Steinar Falch Bergh, Kim Hauvik och Arnt Åge Andreassen, såg i ett tidigt skede en fantastisk potential i Hemavan och är glada över att vår satsning nu tas vidare med solida aktörer. Detta är också en mycket viktig satsning för Hemavan som ort och vi är stolta över att detta också leder till en markant ökning av antalet anställda och därmed fastboende i denna del av kommunen.

Coop Nords VD Henrik Skyttberg fortsätter:

– Vi har länge följt marknadsutvecklingen och letat efter ett passande läge i Hemavan. Den här etableringen har stor potential och blir positiv både för besöksnäringen och den fasta ortsbefolkningen. Vi har även positiva erfarenheter från gränshandel i Jämtland med vår Stora Coop i Storlien.

Bygget av en stormarknad i Hemavan är villkorat av att en ny detaljplan för området vinner laga kraft och att bygglov beviljas.