Coop Nord öppnar kvartersbutik på Mariehem

Coop Nord kommer att öppna en ny kvartersbutik i Umeå, i Mariehems centrum. Tio personer kommer att nyanställas. Hösten 2017 klipps invigningsbandet på föreningens första Lilla Coop.

- ”Vi vill vara en del av det framväxande Umeå”, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. ”Mariehem är ett väldigt intressant område, där centrum är en naturlig mötesplats.”

Mariehem är en växande stadsdel där nya bostäder planeras. I centrum finns en tom butikslokal, där Coop Nord kommer att öppna en kvartersbutik med generösa öppettider. Nuvarande hyresgäst lämnar lokalen sista juni. Därefter startar ombyggnad med planerad invigning senhösten 2017.

- ”Vår bedömning är att det växande Mariehem behöver en kvartersbutik för kompletterings- och vardagshandel.” säger Thomas Johansson.

- ”Etableringen passar bra in i AB Bostadens planer för att utveckla Mariehems centrum och vi är mycket nöjda med att fått Coop Nord som hyresgäst.” säger Berndt Elstig, fastighetschef för AB Bostaden.

Den nya butiken på Mariehem är en del i Coop Nords investering i handeln i Umeå. Förvärvet av Coop Röbäck och den planerade etableringen på Carlslid/Tomtebo är andra exempel.

Ytterligare information:

Elin Bäckman, kommunikationschef, Coop Nord, Tel 070-389 01 72, elin.backman@coopnord.se

Torbjörn Berglund lokalansvarig, Tel  090-17 76 26, torbjorn.berglund@bostaden.umea.se

Bild: Thomas Johansson, vd, Lars Carlstedt, fastighetschef